Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojciechowski Aleksander

Aleksander Wojciechowski, ur. 12 XII 1942 w Lublińcu. Ukończył Państwową Szkołę Górniczą w Chorzowie, technik górnik (1964).

1960–1962 salowy w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo Chorych w Lublińcu, 1964 pracownik KWK Bytom, 1964–1968 zasadnicza służba wojskowa, 1968–1974 elektryk w Zakładach Chemicznych Nitron w Krupskim Młynie, 1974–1982 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Remontowym Energetyki w Lublińcu.

Od 23 VIII 1980 członek Komitetu Robotniczego w zakładzie. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 sekretarz KZ.

14 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie, członek KS. 15 XII 1981 aresztowany, osadzonyny w AŚ KW MO w Częstochowie, 13 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Częstochowie, ZK w Raciborzu, Wrocławiu, Strzegomiu, VI 1984 zwolniony. 1984 pracownik Zakładu Prywatnego Bartkowiak w Lublińcu.

Od 1984 na emigracji w USA, pracownik przedsiębiorstw budowlanych.

6 I 1982–31 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. Spiskowcy.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry