Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojnarowicz Antoni

Antoni Wojnarowicz, ur. 23 V 1949 w Kołobrzegu.

Od 1976 członek Tajnego Konsylium Niepodległościowego (sprzeciwiającego się socjalizacji wsi w Bieszczadach).

Po VIII 1980 jeden z inicjatorów utworzenia wolnych związków zawodowych na wsi; współorganizator (wraz ze Sławomirem Dziennikiem, Bolesławem Derewońko i Leszkiem Wroszem), następnie przewodniczący Federacji Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów „S” w Ustrzykach Dolnych, kolporter wydawnictw niezależnych. 9 XI 1980 inicjator i organizator w sali Zarządu Budownictwa Leśnego w Ustrzykach sejmiku poświęconego sprawom gospodarczym w Bieszczadach; podczas obrad jego grupa przedstawiła przygotowaną wcześniej do uchwalenia rezolucję dotyczącą krzywd chłopów w Bieszczadach; po sprzeciwie części zebranych rezolucja nie została podjęta. W XII 1980 zatrzymany wraz z kierowcą przez funkcjonariuszy MO podczas przewożenia autobusem PKS ulotek i niezależnego pisma „Wieś Rzeszowska”, przetrzymywany w areszcie, pobity. 29 XII 1980 współorganizator i uczestnik strajku okupacyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach, członek KS; od 6 I 1981 przewodniczący przekształconego z KS Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska, uczestnik rozmów z Komisją Rządową. 12 I 1981 uczestnik (wraz z czterema innymi działaczami ustrzyckiego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Solidarność Wiejska) strajku rzeszowsko-ustrzyckiego, prowadził rozmowy z Lechem Wałęsą; wieczorem całą piątkę zatrzymali w Ustrzykach funkcjonariusze MO, noc spędzili w areszcie; po zajęciu przez MO sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wrócili do siedziby KS w Rzeszowie i uczestniczyli w strajku. Po podpisaniu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 20 II 1981 przewodniczący jednego z dwóch w woj. krośnieńskim autonomicznych subregionów „S” RI Regionu Bieszczadów. 14 VI 1981 podczas Zjazdu Delegatów Regionu Bieszczadów z udziałem przedstawicieli także drugiego subregionu, kierowanego przez Franciszka Łysyganicza, wybrany na przewodniczącego ZR „S” RI. 8 X 1981 Wojewódzki Komitet Założycielski w Krośnie podjął uchwałę uznającą „S” RI Regionu Bieszczadów Franciszka Łysyganicza za jedynego reprezentanta rolników bieszczadzkich, grupę Wojnarowicza uznano za pseudozwiązkową, posądzono ją również o współpracę z władzami administracyjnymi województwa, o czym świadczyć miało stanowisko wicewojewody, który zapowiedział, że negocjacje dotyczące wsi będzie prowadził tylko z Wojnarowiczem.

13 XII 1981 aresztowany, po wyjściu działacz podziemnych struktur „S” RI. Od 31 V 1987 przewodniczący reaktywowanej Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

W 1989 zaangażowany w kampanię wyborczą Polskiej Partii Narodowej przed wyborami 4 VI. Prowadzi gospodarstwo rolne w Hoszowie, pow. bieszczadzki.

Zarejestrowany 8 IX 1981 przez SB jako TW ps. Apolinary, Aleksander do rozpracowywania elementów antysocjalistycznych w „S” RI. SB współpracę z nim rozwiązała 26 I 1990.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Ustrzyki Dolne

Opcje strony

do góry