Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19480,Wojtak-Franciszek.html
2023-06-10, 02:57

Wojtak Franciszek

Franciszek Wojtak, ur. 25 II 1937 w Witkowicach k. Oświęcimia. W 1964 ukończył Zaoczne Technikum Elektro-Energetyczne w Sosnowcu; 1971-1973 student Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (zaocznie).

1953-1957 i 1959-1962 pracownik Elektrowni Jaworzno 1, 1957-1959 zasadnicza służba wojskowa w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, w służbie czynnej, w łączności, przewodniczący Koła Młodzieży Wojskowej; 1962-1965 z-ca kierownika bloków energetycznych w Elektrowni Halemba, 1965-1969 dyspozytor urządzeń energetycznych w Elektrowni Turów, 1969-1973 dyżurny kierownik bloków w Elektrowni Pątnów, 1973-1978 w Elektrowni Dolna Odra Gryfino, 1978-1991 w Elektrowni Bełchatów.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, członek Komitetu Założycielskiego w Elektrowni Bełchatów w Budowie, od II 1981 przewodniczący KZ; współzałożyciel, autor, organizator pracy redakcji niezależnego pisma „Echa”; współzałożyciel biblioteki niezależnej w siedzibie KZ w EB; od VIII 1981 pełnomocnik MKZ „S” z siedzibą w Hucie Katowice na Bełchatowski Okręg Przemysłowy; współorganizator strajków w EB: w III 1981 w związku z kryzysem bydgoskim, w VIII 1981. 17 X 1981 przedstawiciel EB na spotkaniu działaczy „S” z ministrem Zygmuntem Łakomcem w Tomaszowie Maz. ws. poprawy zaopatrzenia w woj. piotrkowskim.

13 XII 1981 – 15 III 1982 w pracy skierowany karnie do brygady sprzątaczy. 1982-1983 uczestnik akcji pomocy represjonowanym; od 1982 organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych na terenie EB, m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „CDN”, „Wolnych Związków”, tzw. cegiełek. Działacz nieformalnej podziemnej grupy „S” na terenie EB (z Janem Paszkowskim, Wojciechem Rucińskim, Sławomirem Sadurskim, Zbigniewem Zakrzewskim): 1982-1984 współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórki składek na podziemną „S” i pomoc represjonowanym, uruchamiania syren i wywieszania flag m.in. w rocznice 13 XII, pomocy w gospodarstwie rolnym internowanego S. Sadurskiego, pomocy rodzinom osób represjonowanych. Kilkakrotnie wzywany na przesłuchania, kilkakrotne rewizje samochodu.

1991-2002 kierownik Działu Spraw Obronnych w EB, od IX 2002 na emeryturze. 1996-2004 wiceprzewodniczący Klubu Szachowego Gambit w Bełchatowie, 1998-2007 wiceprzewodniczący Towarzystwa Sportu i Rekreacji Jupiter (przy EB), członek Zarządu.

6 VIII 1983 – 18 VIII 1984 rozpracowywany przez RUSW w Bełchatowie w ramach SOR krypt. Bibuła.

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Bełchatów

Opcje strony