Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojtalik Józef

Józef Wojtalik, ur. 19 III 1942 w Ciszycy Przewozowej k. Tarłowa. Ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie (1962).

Od 1962 pracownik Stoczni Szczecińskiej, 1962-1964 zasadnicza służba wojskowa, od 1964 palacz w Nowej Hucie, od 1966 palacz w Hucie im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1968-2002 pracownik Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, od IX 1980 członek KZ. Członek MKZ, szef sekcji interwencyjnej. Wielokrotnie uczestnik interwencji w terenie, podczas których rozwiązywał problemy w poszczególnych zakładach, również związanych z brakiem zaopatrzenia. 3 V 1981 uczestnik manifestacji w Koninie. 3 X 1980 uczestnik strajku ostrzegawczego. 6-8 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin.

13 XII 1981 zatrzymany w zamieszkaniu, do 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka. Po zwolnieniu karnie przeniesiony na kilka miesięcy na niższe stanowisko. Wielokrotnie wzywany na Komendę MO, przesłuchiwany przez MO i SB, nakłaniany do współpracy, nękano również jego rodzinę w domu i w pracy, jesienią 1982 rewizja w mieszkaniu. Nie uczestniczył w działalności podziemnej. W 1988 jako członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników ZE PAK podpisał wniosek o rejestrację Związku złożony 31 VIII 1988 w Sądzie Wojewódzkim w Koninie, odrzucony następnie przez sąd. Od 31 I 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” Elektrowni Pątnów (przewodniczący Franciszek Szadkowski). W 1988 organizator i uczestniki strajków. Uczestnik uroczystości kościelnych o charakterze patriotycznym.

Od 2002 na emeryturze.

Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Zespołu Elektrowni PAK (1989), odznaką Zasłużony dla Energetyki (1998).

 

Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry