Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojtczak Piotr

Piotr Wojtczak, ur. 28 VII 1961 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1992).

1980-1981 uczestnik RMP, kolporter wydawnictw niezależnych. Od X 1980 w NZS; członek Komisji Wydziałowej NZS na Wydz. Prawa i Administracji UŁ, w XI 1981 współorganizator na WPiA strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku studenckiego na WPiA; w 1982 współpracownik pism podziemnych „Jesteśmy” i „Orzeł”; autor, kolporter wydawnictw podziemnych; współorganizator, uczestnik demonstracji, akcji ulotkowych; uczestnik organizowanej przez Kościół pomocy represjonowanym. 1984-1985 pracownik Biblioteki UŁ. Od 1984 przedstawiciel konspiracyjnego NZS w RKW Ziemi Łódzkiej. Od 1988 członek II NZS na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ; współredaktor podziemnego pisma Komitetu Uczelnianego NZS UŁ „Pro Patria”.

W V 1989 współorganizator strajku studenckiego NZS w budynku Wydz. Filologicznego UŁ, drugi przewodniczący KS. XI 1989 – XI 1990 przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS UŁ, członek KK NZS; w 1990 organizator, koordynator akcji Bojkot wojska. W 1990 współzałożyciel łódzkiego Oddziału PC. W 1990 członek honorowy Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy w Łodzi w wyborach prezydenckich, współorganizator, koordynator kampanii. Od 1993 nauczyciel w XXXV LO im. Stefana Batorego w Łodzi. 1993-1998 członek KZ „S” tamże.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry