Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wolniak Janusz

Janusz Wolniak, ur. 22 III 1960 w Wieluniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. filologia polska (1986).

Od IX 1980 członek NZS. 1980-1981 autor fotografii dokumentujących działania NZS i „S” we Wrocławiu (współorganizator kilku wystaw w ACK „Pałacyk”, siedzibie NZS UWr.). W 1981 współredaktor niezależnego pisma „Refleks”. 18-19 II 1981 uczestnik strajku studenckiego na UWr. o rejestrację NZS; XI/XII 1981 uczestnik na UWr. strajku solidarnościowego ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

1982-1989 kolporter pism i książek podziemnych (gł. „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”). 1984-1985 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 67 we Wrocławiu. 29 VI 1985 aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 18 XI 1985 zwolniony, 24 II 1986 skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1986-1994 nauczyciel w SP nr 17 we Wrocławiu.

1989-1991 współpracownik redakcji, nast. red. nacz. „Solidarności Nauczycielskiej”. W 1989-1994 współzałożyciel „S” w SP nr 17 we Wrocławiu, nast. przew. Koła, wiceprzew. KZ NSZZ „S” Wrocław- Krzyki. Od 1989 delegat na regionalne zjazdy „S”, od 1991 delegat na KZD. 1992-2010 przew. Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „S”; 1992-1994 w Prezydium ZR Dolny Śląsk; 1994-2002 nauczyciel w XIV LO we Wrocławiu, przew. Koła „S”, wiceprzew. KZ Wrocław-Śródmieście; 1994-2016 współpracownik redakcji „Przeglądu Oświatowego”; od 1997 nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. 1998-2002 członek Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia. 1998-2000 red. nacz. „Dolnośląskiej Gazety Szkolnej”. Od 2003 członek KZ Wrocław-Fabryczna, 2003-2011 i od 2014 w prezydium. Od 2010 współzałożyciel i prezes Akcji Katolickiej w parafii św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu, od 2010 redaktor „Wiadomości Parafialnych”, od 2016 prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej we Wrocławiu. Od 2011 w redakcji „Gazety Obywatelskiej. Prawda jest Ciekawa”/„Obywatelskiej”. Od 2012 sekretarz Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej. Od 2012 w redakcji „Dolnośląskiej Solidarności”. 7-14 V 2012 uczestnik głodówki w proteście przeciw ograniczaniu ilości godzin historii w szkołach średnich. Od 2012 współzałożyciel i wiceprezes, do 2015 prezes Ruchu Edukacji Narodowej z siedzibą w Katowicach.

Od 1989 autor artykułów w prasie związkowej, oświatowej i katolickiej. Od 2010 organizator wystaw gł. o tematyce historycznej, m.in.: „100 Tytułów” – 2012, „Książki poza cenzurą” – 2013 (wydawnictwa niezależne), „W Krainie Wolności” – 2011 (własne fotografie), „Życie Niezłomnego Żołnierza NSZ-u Czesława Czaplickiego <>” – 2015.

Autor albumu „Miesiące wolności. Solidarność i NZS we Wrocławiu 1980-1981 na zdjęciach Janusza Wolniaka” (2014).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry