Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wolniak Janusz

Janusz Wolniak, ur. 22 III 1960 w Wieluniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filologicznego, kierunek filologia polska (1986).

Od IX 1980 członek NZS. 1980–1981 autor fotografii dokumentujących działania NZS i „S” we Wrocławiu (współorganizator kilku wystaw w ACK Pałacyk, siedzibie NZS UWr). 1981 współredaktor niezależnego pisma „Refleks”. 18–19 II 1981 uczestnik strajku studenckiego na UWr ws. rejestracji NZS, XI/XII 1981 strajku solidarnościowego na UWr ze studentami WSI w Radomiu.

1982–1989 kolporter pism i książek podziemnych (gł. „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”). 1984–1985 nauczyciel w SP nr 67 we Wrocławiu. 29 VI 1985 aresztowany, osadzony w AŚ tamże, 18 XI 1985 zwolniony, 24 II 1986 skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1986–1994 nauczyciel w SP nr 17 we Wrocławiu.

1989–1991 współpracownik redakcji, nast. redaktor nacz. „Solidarności Nauczycielskiej”. 1989–1994 współzałożyciel „S” w SP nr 17 we Wrocławiu, nast. przew. Koła, wiceprzew. KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki. Od 1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, od 1991 na KZD. 1992–2010 przew. Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „S”, 1992–1994 w Prezydium ZR Dolny Śląsk, 1994–2002 nauczyciel w XIV LO we Wrocławiu, przew. Koła „S”, wiceprzew. KZ Wrocław-Śródmieście; 1994–2016 współpracownik redakcji „Przeglądu Oświatowego”, od 1997 nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. 1998–2002 członek Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia. 1998–2000 redaktor nacz. „Dolnośląskiej Gazety Szkolnej”. Od 2003 członek KZ Wrocław-Fabryczna, 2003–2011 i od 2014 w prezydium. Od 2010 współzałożyciel i prezes Akcji Katolickiej w parafii św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu, od 2010 redaktor „Wiadomości Parafialnych”, od 2016 prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej tamże. Od 2011 w redakcji „Gazety Obywatelskiej. Prawda jest Ciekawa”/„Obywatelskiej”. Od 2012 sekretarz Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej. Od 2012 redaktor „Dolnośląskiej Solidarności”. 7–14 V 2012 uczestnik głodówki w proteście przeciw ograniczaniu liczby godzin historii w szkołach średnich. Od 2012 współzałożyciel i wiceprezes, do 2015 prezes Ruchu Edukacji Narodowej z siedzibą w Katowicach.

Od 1989 autor art. w prasie związkowej, oświatowej i katolickiej. Od 2010 organizator wystaw, gł. o tematyce historycznej, m.in.: „W Krainie Wolności” (2011), „100 Tytułów” (2012), „Książki poza cenzurą” (2013)” „Życie Niezłomnego Żołnierza NSZ-u Czesława Czaplickiego »Rysia«” (2015).

Autor albumu Miesiące wolności. Solidarność i NZS we Wrocławiu 1980–1981 na zdjęciach Janusza Wolniaka (2014).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry