Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wolnicki Eugeniusz

Eugeniusz Wolnicki, ur. 21 XI 1932 w Sosnowcu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Opolu (1956) oraz Techniczną Szkołę Pedagogiczną w Kluczborku Oddział w Nysie (1968).

1948-1982 pracownik Szkoły Zawodowej przy Zakładzie Napraw Taboru Kolejowego w Opolu. 1968-1982 członek Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Opolu, 1978-1982 przew. ZPN Podokręgu w Opolu.

W VIII 1980 uczestnik ogólnopolskiego strajku Zakładów Zaplecza Kolejowego, do X 1980 przewodniczący Zakładowego Komitetu Protestacyjnego w ZNTK Opole, w X 1980 uczestnik głodówki protestacyjnej kolejarzy we Wrocławiu. Od X 1980 w „S”; przewodniczący KZ, w 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. 12 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Grodkowie, w VI 1982 aresztowany, więziony w areszcie KW MO i w AŚ w Opolu, z powodu stanu zdrowia przewieziony do ZK we Wrocławiu, w I 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na 8 mies. więzienia, zwolniony ze względu na stan zdrowia. Od 1983 na wcześniejszej emeryturze.

Od 1995 członek założyciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w Opolu.

Do 6 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Opolu w ramach SOS krypt. Wagon; 3 IV 1981 - 15 VI 1983 przez Wydz. II KW MO w Opolu w ramach SOS krypt. Aktywiści; do 5 VII 1985 przez Wydz. V/VIII WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Gienek.

 

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry