Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woytowicz Andrzej Marian

Andrzej Marian Woytowicz, ur. 26 II 1936 w Kobryniu (obecnie Białoruś). 1956-1961 studiował na akademii medycznej.

W 1940 deportowany z rodziną w głąb ZSRS; po wyjściu z Rosji wraz z armią Andersa przebywał w Iranie, następnie w Libanie; w 1947 powrót do kraju. 1965-1992 pracownik, następnie kierownik redakcji Wydawnictwa Lubelskiego.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w WL; w 1981 wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wydawnictw „S”; 12 XII 1981 uczestnik zjazdu tej struktury w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie.

15 XII 1981 pozbawiony stanowiska kierownika redakcji w WL. 1982-1989 drukarz, współorganizator druku i transportu (wywoził wydrukowane nakłady z drukarni) podziemnego pisma „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”.

1992-1993 kierownik działu wydawniczego w „Gazecie w Lublinie” (oddział Gazety Wyborczej); następnie pracownik różnych redakcji i spółek wydawniczych.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry