Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniakowska-Thun Róża

Róża Woźniakowska-Thun, ur. 13 IV 1954 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologii Angielskiej (1979).

Od 1977 w SKS, 1978/1979 rzecznik SKS; pośredniczka w kontaktach SKS z zagranicznymi dziennikarzami oraz działaczami zachodnich i polonijnych organizacji studenckich. Wielokrotnie zatrzymywana przez SB (w tym na 48 godz.) i przesłuchiwana. 25 X 1978 sygnatariuszka przygotowanego z inicjatywy Józefa Barana telegramu SKS do ONZ w sprawie łamania praw człowieka w PRL (z J. Baranem i Anną Krajewską). Współorganizatorka krakowskich wykładów TKN. W VI 1979 współorganizatorka niezależnego biura prasowego podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (informowanie, poza bieżącymi wiadomościami z przebiegu wizyty papieża, o celach i działalności opozycji demokratycznej w PRL). Współautorka ''Listu do episkopatu Czech i Moraw'' w sprawie obrony prześladowanych członków Karty 77. 7-17 V 1980 uczestniczka głodówki solidarnościowej z więzionymi działaczami opozycji, w tym z prowadzącymi protest głodowy w AŚ: Mirosławem Chojeckim z Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa i Dariuszem Kobzdejem z RMP.

20-31 VIII 1980 w areszcie domowym.

Jesienią 1981 wyjechała do Frankfurtu nad Menem. 1981-1991 przebywała w Niemczech i Nepalu. 1992-2005 dyr. generalny, następnie prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP i Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Od 2005 przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce. Od 2009 posłanka do Parlamentu Europejskiego z listy PO.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry