Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Waldemar

Waldemar Woźniak, ur. 28 X 1943 w Ujrzanowie k. Siedlec, zm. 11 III 2011 w Warszawie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Piastowie (1966).

1963-1986 pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Zakładzie Narzędziowym ZM Ursus.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w ZM Ursus; 16 XII 1981 aresztowany i przetrzymywany w AŚ MO przy ul. Opaczewskiej, następnie w AŚ Warszawa-Mokotów; w I 1982 sądzony w trybie doraźnym, skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu; w II 1982 uwolniony. 1982-1986 organizator sieci kolportażu TKZ ZM Ursus na osiedlu Ursus-Niedźwiadek, kolporter książek i niezależnej prasy, m.in. „Wolnego Głosu Ursusa”, „Tygodnika Mazowsze”, „PWA. Przeglądu Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”. W 1983 prowadził punkt pomocy przy kościele św. Józefa w Ursusie. 1983-1986 organizator kolonii dla dzieci osób represjonowanych w ramach działalności koła PTTK przy kościele św. Józefa w Ursusie; udostępniał mieszkanie na spotkania podziemnej Wszechnicy „S”. Od 1986 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011, pośmiertinie).

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry