Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19552,Wronski-Jozef.html
2021-03-09, 11:37

Wroński Józef

Józef Wroński, ur. 18 V 1951 w Lublinie. Ukończył Zaoczne Technikum Rolnicze w Lubyczy Królewskiej (1975).

1969–1971 właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Biskupice (gm. Trawniki), 1971–2006 we wsi Ignasin (gm. Fajsławice).

Od 1981 w „S” RI (koło Ignasin).

W 1982 uczestnik akcji dostarczania żywności przez rolników z gm. Fajsławice dla środowiska represjonowanych związkowców „S” w Lublinie.

17 VI 1984 jako członek Obwodowej Komisji Wyborczej we wsi Boniewo (gm. Fajsławice) zakwestionował ważność wyborów do Gminnej Rady Narodowej w związku z dopuszczeniem przez komisję do praktyki głosowania przez wyborców za nieobecnych członków swoich rodzin; 25 VI 1984 wystosował pisemny protest do Państwowej Komisji Wyborczej, przesłany – wobec próby „przeterminowania” przez urzędników – do Kancelarii Rady Państwa PRL; doprowadził do rozpoczęcia 24 IX 1984 postępowania przed Sądem Najwyższym w Warszawie; w trakcie procesu, 25 X 1984 Wroński został zabrany z domu przez SB, przewieziony na Posterunek MO w Fajsławicach i przez 7 godzin był zastraszany oraz nakłaniany do wycofania protestu (m.in. za obietnicę przyznania ciągnika i kombajnu); poprzez opieszałość administracji sądu oraz działania SB („rozmowy ostrzegawcze”) próbowano uniemożliwić składanie zeznań przez świadków zgłoszonych przez Wrońskiego; 28 XI 1984 proces zakończył się postanowieniem SN unieważniającym wybory w obwodzie Boniewo i nakazującym ich powtórzenie. 4 I 1985

powołano nowy skład Obwodowej Komisji Wyborczej, bez Wrońskiego, aby nie mógł uczestniczyć jako jej członek w powtórzonych wyborach 20 I 1985; sprawa protestu wyborczego i bezprecedensowego postanowienia SN została nagłośniona przez zachodnie środki przekazu (m.in. RWE, Głos Ameryki) i prasę podziemną, a nawet dopuszczona przez cenzurę PRL do publikacji w oficjalnej prasie.

Od V 1986 współinicjator protestu rolników gminy Fajsławice przeciw podwyżce składek na Fundusz Emerytalny Rolników, polegającego na odmowie zapłaty nakazów płatniczych oraz 3-krotnym skierowaniu zbiorowego listu do Sejmu PRL (protest prowadzony był z różnym natężeniem do 1988). W V 1986 jeden z ojców chrzestnych Dzwonu Wolności w Świdniku.

Od przełomu 1988/1989 współorganizator protestów rolniczych w woj. lubelskim prowadzonych z poparciem „S” i „S” RI; 6 IV–VIII 1989 przewodniczący Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo–Wschodniego z siedzibą w Piaskach Szlacheckich.

1988–2002 radny GRN w Fajsławicach (1988–1990 przew. komisji rolnictwa i budżetu). 1990–1998 wójt gminy Fajsławice. 1990–1993 wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „S” w Lublinie. 2000–2008 i od 2016 przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI „S” w Fajsławicach. Od 2016 przewodniczący Rady Powiatowej w Krasnymstawie oraz członek Zarządu Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „S” w Lublinie. 2006–2016 na rencie strukturalnej. Od 2017 na emeryturze. Od 2018 członek Rady Społecznej Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP (2016) i odznaką „Zasłużony dla NSZZ RI Solidarność” (2011).

22 X 1984–17 VI 1985 rozpracowywany przez RUSW Świdnik w ramach SOS krypt. Powtórka, nast. 8 VI 1987–29 IX 1989 w ramach KE krypt. Uparty.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Fajsławice

Opcje strony