Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wudarski Zygmunt

Zygmunt Wudarski, ur. 12 IV 1943 w Krotoszynie.

W 1980 pracownik Wytwórni Sprzętu Mechanicznego PZL Delta w Krotoszynie.

We IX 1980 współinicjator powołania Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w zakładzie pracy, następnie członek KZ; X 1980 – V 1981 przewodniczący Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Krotoszynie, od 20 V 1981 MKK Krotoszyn; 30 VI 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego; 17-28 X 1981 przewodniczący MKS z siedzibą w Zakładach Mięsnych w Krotoszynie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., zwolniony 5 I 1982. Od 1983 na rencie po wypadku samochodowym.

W 1989 współorganizator odtwarzanych struktur „S”, przewodniczący Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Krotoszynie, XII 1989 – 1992 przewodniczący MKK; 1989 – I 1990 członek TZR Wielkopolska Południowa, 1990-1992 delegat na II WZD Regionu, członek Prezydium ZR Wielkopolska Płd.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Krotoszyn

Opcje strony

do góry