Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wujec Ludwika

Ludwika Wujec, ur. 2 IV 1941 we Lwowie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1972).

1958–1963 w ZSP, 1960–1963 w ZMS, 1965–1978 w PZPR.

1963–1981 nauczycielka fizyki i matematyki w SP nr 203 w Warszawie, 1973–1977 wicedyr.

Od VII 1976 współorganizatorka pomocy robotnikom Ursusa i Radomia, współpracowniczka KOR/KSS KOR; 1977–1981. 22 XI 1981 współtwórczyni i współredaktorka niezależnego pisma „Robotnik”, współpracowniczka „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR.

Od 1980 w „S”’ współtwórczyni pisma MKZ/Regionu Mazowsze „Niezależność”, 1981 redaktorka w Agencji Prasowej Solidarności (AS), (formalnie zatrudniona od XI 1981). 22 XI 1981 sygnatariuszka deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niezależność.

14 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie i Gołdapi, 17 III 1982 zwolniona. 1982–1988 pracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom/Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego w Warszawie. Od 1983 pełnomocnik TKK ds. więźniów politycznych; od 1982 współpracowniczka, nast. od 1984 w redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”.

1989–1990 pracownik, nast. wicedyr. Biura KO przy Przew. „S” L. Wałęsie, podczas obrad okrągłego stołu asystentka Tadeusza Mazowieckiego. 1989–1990 w redakcji „Tygodnika Solidarność”. 1990–1991 w ROAD, wiceprzew., 1991–1994 w UD, z-ca sekretarza generalnego, 1994–2005 w UW, do 1995 z-ca sekretarza generalnego, 2005–2006 w PD; 1995–2000 sekretarz Gminy Warszawa Centrum, 1998–2002 członek Zarządu Gminy Warszawa Centrum, od 2002 na emeryturze. 2010–2015 przew. Zespołu przy Kancelarii Prezydenta RP ds. opiniowania odznaczeń za działalność opozycyjną.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

5 XII 1977 – 23 IX 1978 rozpracowywana przez Wydz. III KS MO w ramach SOS/KE; 23 IX 1978 – 20 X 1989 przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Biały.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry