Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wujec Ludwika

Ludwika Wujec, ur. 2 IV 1941 we Lwowie. 1958-1963 studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek fizyka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1972).

1963-1981 nauczycielka matematyki i fizyki. 1958-1963 w ZSP, 1960-1963 w ZMS, 1965-1978 w PZPR. W 1976 współorganizatorka pomocy dla robotników Ursusa i Radomia, od 1976 współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR; w 1977 współtwórczyni i współredaktor niezależnego pisma „Robotnik”, współpracowniczka „Biuletynu Informacyjnego” KOR,KSS KOR.

Od 1980 w „S”, współtwórczyni pisma Regionu Mazowsze „Niezależność”, w 1981 zatrudniona w Agencji Prasowej „S”, sygnatariuszka deklaracji ideowej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niezależność.

14 XII 1981 - III 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. 1982-1988 pracowniczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Od 1983 pełnomocnik TKK ds. więźniów politycznych; 1984-1989 w redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”. 1989-1990 pracowniczka, następnie wicedyr. Biura KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, podczas obrad Okrągłego Stołu asystentka Tadeusza Mazowieckiego.

1989-1990 w redakcji „Tygodnika Solidarność”. 1990-1991 w ROAD, wiceprzewodnicząca, 1991-1994 w UD, z-ca sekretarza generalnego, 1994-2005 w UW, do 1995 z-ca sekretarza generalnego, 2005-2006 w PD demokraci.pl; 1995-2000 sekretarz Gminy Warszawa Centrum, 1998-2002 członek Zarządu Gminy Warszawa Centrum, od 2002 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

5 XII 1977 – 23 IX 1978 rozpracowywana przez Wydz. III KS MO w ramach SOS/KE; 23 IX 1978 – 20 X 1989 przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Biały.

 

Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry