Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19569,Wycislak-Jan-Lucjan.html
2023-05-29, 03:57

Wyciślak Jan Lucjan

Jan Lucjan Wyciślak, ur. 1 I 1946 w Rzeszowie. 1975-1976 student Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże.

1966-1988 pracownik Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Przed 1980 współorganizator nielegalnej budowy kościołów w diecezji przemyskiej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego „S” w RPBP, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej w zarządzie przedsiębiorstwa; organizator regionalnej i krajowej struktury branżowej „S” budownictwa przy KK; I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie.

28 I 1982 zatrzymany na terenie RPBP, 3 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony. Od wiosny 1982 społeczny pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym Komitet Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie Komitet Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie powstał w IV 1982 z inicjatywy m.in. Barbary Wyrzykowskiej, Heleny Fudali, Barbary Frączek, Józefy Czajki, Krystyny Lisowskiej, Andrzeja Deca, Mieczysława Fienia oraz gwardiana klasztoru o. Jana Kantego Bartnika. i Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie (później Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny), współorganizator akcji pomocowych (pomoc rolników dla rodzin represjonowanych, pomoc żywnościowa dla Śląska), uczestnik Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie; od jesieni 1982 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, m.in. obserwator procesów politycznych w Rzeszowie, 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom; 1982-1989 współpracownik RKW „S” w Rzeszowie; 1985-1988 współorganizator Katolickich Tygodni Historycznych w Rzeszowie; w IV 1986 współautor instrukcji postępowania po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 30 VIII 1988 ogłosił jawną działalność TKZ „S” w RPBP (pierwsza jawna organizacja zakładowa „S” w regionie rzeszowskim), zwolniony z pracy; latem 1988 współtwórca Obywatelskiego Komitet Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.

Od II 1989 współzałożyciel KO przy RKW w Rzeszowie, IV 1989 – 1991 sekretarz Rzeszowskiego KO „S”. W VI 1990 współorganizator konwojów z pomocą humanitarną dla Rumunii. 1990-2000 własna działalność gospodarcza, 2000-2001 zatrudniony w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w gabinecie wojewody, następnie sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy wojewodzie podkarpackim, 2001-2007 bezrobotny, 2007-2011 pracownik Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, od 2011 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego.

Autor licznych publikacji z historii XV w. i historii wojen XX w., redaktor audycji katolickich w lokalnym radio Via.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

11 X 1980 – 3 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 10 V 1982 – 26 I 1990 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 14 VIII 1982 – 26 IV 1990 w ramach SOR krypt. Pięść; 26 V 1986 – 11 VIII 1987 w ramach SOS krypt. Oko; 12 IX 1988 – 9 IX 1989 w ramach KE/SOS krypt. Wycior/Grupa; 25 IX 1989 – 30 I 1990 w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony