Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wysocki Wiesław

Wiesław Wysocki, ur. 1 V 1946 w Zagórowie, zm. w X 2005 w Koninie. Wykształcenie zawodowe (mechanik).

Do 1980 pracownik m.in. Oddziału PKP w Kutnie i Spółdzielni Transportu Wiejskiego, Oddział w Koninie. Członek Stowarzyszenia Pax.

Od 1980 w „S”, we IX 1980 współorganizator strajków w STW, przewodniczący Komitetu Postulacyjnego, przedstawiającego postulaty załogi dyrekcji spółdzielni. 4 XI 1980 inicjator powołania Komitetu Założycielskiego „S” przy STW; od 3 XII 1980 przewodniczący KZ „S” w tym zakładzie. 10 X 1980 uczestnik I zebrania przedstawicieli konińskich zakładów pracy, podczas którego powołano MKZ „S” w Koninie; członek MKZ, od 2 I 1981 członek Prezydium MKZ. W II 1981 inicjator powołania i przewodniczący Międzyoddziałowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Pracowników Transportu Wiejskiego w Koninie. Po powstaniu ZR „S” w Koninie, etatowy pracownik Biura Interwencji.

15 XII 1981 aresztowany po wejściu do siedziby ZR „S” w Koninie (z Teresą Buszkiewicz, Małgorzatą Modelską, Grzegorzem Matyjaszczykiem i Grzegorzem Pałuczakiem), zwolniony 24 XII 1981 (prokurator postawił wszystkim zarzut podjęcia działalności związkowej); 17 II 1982 uniewinniony (wraz z pozostałymi oskarżonymi) przez Sąd Rejonowy w Koninie. 10 V – 29 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka i Kwidzynie, gdzie prowadził głodówkę. XII 1983 – II 1984 (z żoną Teresą) zaangażowany w druk i kolportaż pisma „Solidarność Walcząca”, 11 II 1984 zatrzymany, następnie tymczasowo aresztowany, 6 VII 1984 uwolniony. 18 XII 1984 w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, we IX 1986 objęty akcją tzw. rozmów profilaktycznych. Uczestnik Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu.

1980-1981 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Estewu; 23 I 1981 – 8 IV 1983 w ramach SOR krypt. Związek; 8 IV 1983 – 5 VII 1985 w ramach SOS krypt. Kontroler; do 5 XI 1987 w ramach KE krypt. Kontroler.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry