Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zarach Andrzej

Andrzej Zarach, ur. 2 VI 1948 w Kościerzynie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek matematyka (1971), doktorat (1973).

1966–1969 w ZMS (1968–1969 przew. Zarządu Wydz., jesienią 1969 zawieszony w pełnionych funkcjach), 1969–1971 w ZSP; wiosną 1969 komendant Komisji Uczelnianej Ochotniczych Hufców Pracy UW; latem 1969 komendant międzynarodowych hufców pracy (tylko w Polsce); latem 1970 inspektor Stołecznej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

1971–1973 studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, 1973–1989 pracownik naukowy w Instytucie Matematyki i Fizyki Teoretycznej/Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

1979–1980 kolporter niezależnego pisma „Biuletynu Dolnośląskiego”. W VI 1980 zwolniony przy sprzeciwie Rady Naukowej IM PWr., we IX przywrócony do pracy. 1969–1980 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

Od IX 1980 w „S”; we IX 1980 współorganizator „S” PWr., od 3 X członek Komitetu Założycielskiego, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk; IX/X delegat na I KZD, członek prezydium KKR.

Od 13 XII 1981 w ukryciu. 6 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Nysie, 5 VI zwolniony. 5 XI 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, 18 XI zwolniony. 1983–1990 członek SW, od 1984 Komitetu Wykonawczego SW, odpowiedzialny za finanse i kontakty z zagranicą (z której otrzymywano pomoc materialną). 1986–1990 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”. W V 1987 współautor (z Kornelem Morawieckim i Wojciechem Myśleckim) Zasad ideowych i programu działania Solidarności Walczącej. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, 8 II 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

Od XI 1988 na emigracji w USA. Prof. matematyki na East Stroudsburg University of Pennsylvania. 1988–1990 organizator pomocy finansowej dla SW, gościł w USA przedstawicieli SW: Ewę Kubasiewicz, K. Morawieckiego i W. Myśleckiego. Od 1. poł. l. 90.członek Partii Republikańskiej w USA; od poł. l. 90. World Jewish Congress (USA).

Autor publikacji z dziedziny matematyki, m.in. Forcing with proper classes, „Fundamenta Mathematicae”, LXXXI, 1973; Unions of ZF–models which are themselves ZF-models. [w:] Logic Coloquium’80, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, Vol. 108, NHPC 1982; Replacement Collection [w:] Lecture Notes in Logic, Gödel’96, Springer Verlag.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Od 15 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III/Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Piskorz/Kuguar.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry