Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawodnik Romuald

Romuald Zawodnik, ur. 12 IV 1959 w Pionkach. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1983).

1970-1990 w ZHP, m.in. drużynowy, przewodniczący kręgu instruktorskiego. 1978-1983 uczestnik Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w Krakowie.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji pomocy strajkującym, rodzinom internowanych i aresztowanych, akcji samokształceniowych; instruktor w tzw. harcerstwie niepokornym w stopniu phm., w VIII 1982 założyciel 1. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej w Pionkach, stanowiącej zaczątek późniejszego środowiska Szczepu Drużyn Środowiskowych Puszcza; od 1982 kolporter wydawnictw niezależnych, głównie książek, czasopism harcerskich, m.in. biuletynu Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy „Czuwajmy”, „Bratniego Słowa” i wydawnictw Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego, także książek o tematyce społecznej, historycznej wydawanych w podziemiu; 1982-1987 autor, redaktor wydawnictw Szczepu Puszcza, m.in. cykl „Obozowe przewodniczki programowe” – 1983-1988, cykl Biblioteczka „Jodlijki”, „Piosenniczek”, 1982-1987 współpracownik Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej Krakowski Szczep; założyciel, twórca koncepcji programowej, od 1987 lokalny lider środowiska RHR (we współpracy m.in. z: Lidią Wawer, Markiem Wierzbickim, Krzysztofem Piasecznym) w Pionkach; w 1985 współinicjator Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii św. Barbary w Pionkach (we współpracy z K. Piasecznym, M. Wierzbickim, Dariuszem Sułkiem, ks. St. Sikorskim). 1983-1998 inspektor, następnie kierownik w Biurze Eksportu Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Remontowego Przemysłu Chemicznego Naftobudowa w Krakowie. 1990-1997 dyr. Biura Naftobudowy w Bagdadzie, XII 1992 – 1994 kierownik Biura w Mediolanie, w 1994 inżynier budowy w rafinerii Kirishi w Rosji, 1995-1998 kierownik kontraktów w Libii.

1987-1989 w USA (wyjazd turystyczny); współpracownik środowisk polonijnych w Kalifornii, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju; wicehufcowy Hufca Harcerzy ZHP p.g.K na obszar płn. Kalifornii, w 1988 uczestnik Światowego Zlotu ZHP p.g.K w Rising Sun, Maryland, USA. 1989-1990 komendant Hufca ZHP Darzbór w Pionkach. Organizator pomocy kulturalnej dla młodzieży polonijnej w USA, w 1990 uczestnik prac nad restytucją harcerstwa polskiego na Białorusi. 1998-2006 przedsiębiorca prywatny, prezes i udziałowiec kilku spółek w branżach: handlowej, szkoleniowej, teleinformatycznej; współtwórca, właściciel portalu internetowego poświęconego pomocy społecznej www.ops.pl; działacz abstynencki. 2006-2009 burmistrz Miasta Pionki, od 2009 przedsiębiorca w branży teleinformatycznej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

 

Krzysztof Jerzy Piaseczny

Opcje strony

do góry