Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19693,Ziabicki-Andrzej-Jozef.html
2021-03-03, 02:38

Ziabicki Andrzej Józef

Andrzej Józef Ziabicki, ur. 9 IX 1933 w Gdyni. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemiczny, w 1953 inżynier, w 1956 magister, w 1960 doktorat, w 1965 habilitacja, od 1974 profesor nadzwyczajny, od 1988 profesor zwyczajny.

1944-1945 po Powstaniu Warszawskim w obozie w Pruszkowie, następnie w obozie pracy w Niemczech, 1946 powrót do Polski. 1954-1956 asystent w Instytucie Chemii Organicznej PAN we Wrocławiu, 1956-1957 kierownik pracowni Wydziału Badawczego Instytutu Włókien Syntetycznych w Gorzowie Wielkopolskim, 1958-1959 technolog w Gorzowskich Zakładach Włókien Sztucznych Stilon, 1959-1967 kierownik Pracowni Fizyki Polimerów w Instytucie Chemii Ogólnej w Warszawie, 1967-1971 docent w Katedrze Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1967 pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, 1981-1982 visiting professor Kyoto University. 1944-1948 w ZHP; 1949-1957 w ZMP. 1955-1967 w PZPR. 1975-1985 członek ZAiKS. Do 1980 w ZNP.

We IX 1980 współorganizator NSZZ PNTiO, delegat NSZZ PNTiO na zebranie założycielskie „S” w Gdańsku. Od X 1980 w „S”; 1980-1981 członek KZ w IPPT PAN; uczestnik negocjacji przedstawicieli „S” z kierownictwem PAN. 1980-1981 autor publikacji w „NTO”. Od 1980 członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki w Warszawie.

13 XII 1981 – 1989 członek TKZ w IPPT PAN. 1982-1989 członek Społecznego Komitetu Nauki. Współautor rozdziału ''Nauka i polityka naukowa'' w ''Raporcie. Polska 5 lat po sierpniu'' (1985). W 1986 autor i współautor publikacji w niezależnych pismach „Wokół nauki” (1987) i „Serwisie Informacyjnym SKN” (1989).

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, doradca w Podzespole ds. Nauki. Do 1993 w „S”.

Autor wynalazków w zakresie produkcji włókien syntetycznych oraz wielu publikacji naukowych z zakresu chemii i fizyki, m.in. książki ''Fundamentals of Fibre Formation'' (Londyn 1976) oraz publicystyki dotyczącej reformy nauki.

Laureat nagród Sekretarza Naukowego PAN (1982, 1989); odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony