Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19700,Zielinski-Marian.html
2023-06-09, 03:57

Zieliński Marian

Marian Zieliński, ur. 25 VIII 1938 roku w Wejherowie. Ukończył Liceum Zawodowe Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku (1978).

1962-1992 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, traser i bosman wyposażenia. W XII 1970 współorganizator strajku w stoczni, wiceprzewodniczący KS, odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu, uczestnik demonstracji ulicznych, zatrzymany, przetrzymywany kilka dni w AŚ w Gdańsku, wielokrotnie pobity (z ciężkimi obrażeniami głowy, nóg, klatki piersiowej, pleców i rąk).

W VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w stoczni; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej i członek KZ „S” SG; wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej stoczni.

13 XII 1981 uczestnik strajku w SG, odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu. W V i VIII 1988 ponownie uczestnik strajków w stoczni.

1989-1993 wyjazd zarobkowy do USA, od 1993 na rencie. Działacz społeczny w PTTK, LOK i PCK. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1979, 1982), wyróżniony odznakami: Zasłużony dla Zdrowia Narodu (1985), Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej (1980), Kryształowe Serce Kapituły PCK (1988).

7 I 1971 – 10 III 1978 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SO krypt. Jesień 70, nr rejestracyjny 12573; 28 I 1971 – 25 III 1973 przez Wydział II KW MO w Gdańsku w ramach KE krypt. Monter, nr rejestracyjny 12723.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony