Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zięba Jan Jacek

Jan Jacek Zięba, ur. 10 XII 1945 w Starym Skałacie k. Tarnopola (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Górnicze w Wałbrzychu (1981).

1963-1990 górnik w KWK Victoria tamże (1983-1985 na rencie).

29-31 VIII 1980 organizator strajku, przewodniczący KS w KWK Victoria, członek MKS w Wałbrzychu; od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w KWK Victoria, następnie wiceprzewodniczący KZ, członek MKK w Wałbrzychu oraz Prezydium KKK Sekcji Górnictwa z siedzibą w Katowicach; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, delegat na I KZD.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie, Uhercach, 30 IX 1982 zwolniony; po wyjściu hospitalizowany w Wałbrzychu i Sokołowsku pod dozorem MO (do 20 V 1983). W 1983 zmuszony do przejścia na rentę. Od 1983 związany z wrocławskim Ruchem Wolnych Demokratów. 1985-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, członek Komitetu Pomocy Aresztowanym oraz nieformalnej grupy opozycyjnej związanej z Krzysztofem Bedką, działającej na terenie KWK Thorez i Victoria, uczestnik wielu akcji ulotkowych i plakatowych. W VIII 1988 organizator strajku okupacyjnego w KWK Victoria. W 1988 współzałożyciel podziemnego górniczego pisma związkowego „Tygodnik Wiktoriański”, przeniesiony na gorsze stanowisko w pracy.

14 X – 7 XI 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 2-12 II 1983 przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 21 III – 30 IX 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry