Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19719,Zieta-Jerzy.html
2021-03-06, 06:20

Zięta Jerzy

Jerzy Zięta, ur. 21 VII 1954 w Sztumie, zm. 26 V 1991 w Mississauga w Kanadzie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących w Malborku (1980). 1980-1982 student Zawodowego Studium Zaocznego Wydz. Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

1972-1977 pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych, 1977-1978 Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych Baza Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w Malborku, 1978-1982 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże, 1983-1984 pracownik, następnie kierownik zakładu w Kółku Rolniczym Baza Maszynowa w Grobelnie, 1984-1986 własna działalność gospodarcza (zduństwo).

W VIII 1980 współorganizator strajku w PGKiM, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ, w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek RKK i KKK „S” pracowników komunalnych.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel (wraz z Reginą Tuszakowską, Kazimierzem Derkowskim, Andrzejem Laskowskim i Krzysztofem Łaszukiem) Komitetu Protestacyjnego „S”; redaktor i drukarz podziemnych czasopism i ulotek (m.in. „Serwisu Informacyjnego NSZZ «S» w Malborku”, ''Apelu do wszystkich członków NSZZ „S”'', odezwy ''Do Oficerów, Podoficerów i Żołnierzy''), kolportowanych w malborskich zakładach pracy i jednostkach wojskowych. 11 IV 1982 aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu, przetrzymywany w AŚ w Elblągu i Gdańsku (pobity przez służby więzienne); 11 VII 1982 zwolniony z pracy; 19 X 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych; skreślony z listy studentów AR-T; osadzony w ZK w Potulicach, w wyniku rewizji Sąd Najwyższy Izba Wojskowa zmniejszył karę do 2 lat więzienia, od 10 III 1983 przerwa na 3 mies. w odbywaniu kary, w V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski.

Od 16 VI 1986 na emigracji w Kanadzie.

15 XI 1983 – 16 IX 1986 rozpracowywany przez RUSW w Malborku w ramach KE krypt. Technik.

Arkadiusz Kazański

Region Elbląg, Malbork

Opcje strony