Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ziółkowska Zofia

 Zofia Maria Ziółkowska, ur. 25 XI 1954 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Instytut Anglistyki (1978).

1978–1987 asystent, st. asystent na UAM.

Od IX 1980 w „S”; XI – XII 1981 uczestniczka solidarnościowego strajku ze studentami radomskiej WSI na UAM.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw emigracyjnych, m.in. pism „Kultura”, „Puls” i podziemnych m.in. pisma „Obserwatora Wielkopolski”, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kart świą­tecznych, cegiełek. 1982–1983 organizatorka lokali do emisji audycji podziemnego Radia „S” Poznań, do 1989 współorganizatorka mszy za Ojczyznę w kościele NMP Królowej Różańca Świętego (oo. dominikanie) w Poznaniu. 1984–1989 członek redakcji, tłumaczka w podziemnym piśmie „Czas” (udostępniała mieszkanie na potrzeby redakcji). Współpracowniczka SW, współorganizatorka (z Maciejem Frankiewiczem) zbierania podpisów pod petycjami (m.in. petycja przeciwko karaniu wysokimi grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń za działalność polityczną). W 1987 usunięta z uczeni pod pretekstem nieobronienia doktoratu. Od 1987 kustosz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Od 1994 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej tamże.

Odznaczona Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

4 X 1978 – 20 X 1979 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Tita.

 

Cyryla Staszewska|Katarzyna Florczyk

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry