Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Złonkiewicz Stanisław

Stanisław Złonkiewicz, ur. 7 IX 1933 w Krzemieńcu na Wołyniu (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1955), doktorat (1961).

1954–1963 pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Matematyki, 1963–1964 w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie, 1963–1994 st. wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej tamże (od 1970 docent). 1964–1966 kierownik Zakładu Matematyki, 1966–1975 Katedry Matematyki, IX–XII 1981 prorektor ds. studenckich.

Od IX 1980 w „S”; do VI 1981 przew. KZ.

1983–1997 prelegent (katolicka nauka społeczna, kultura chrześcijańska) w duszpasterstwach nauczycieli, rolników, duszpasterstwach akademickich, KIK, w środowiskach opozycyjnych na terenie całego kraju. 1985–1993 organizator i wykładowca Uniwersytetu Ludowego przy Duszpasterstwie Rolników w Błażowej. 1986–1990 wykładowca nauki społecznej Kościoła w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, 1988–1991 przew. Diecezjalnej Rady Kultury przy bp. ordynariuszu przemyskim Ignacym Tokarczuku, 1988–1992 organizator i wykładowca Wszechnicy Nauczycielskiej przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, 1989–1992 Wszechnicy Inżynierskiej tamże.

II 1989–1991 członek KO przy RKW w Rzeszowie. 1991–1996 wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Filia Wydz. Nauk Społecznych w Stalowej Woli. Od 1994 na emeryturze. 1992–1997 dyr. i 1992–2000 nauczyciel w Społecznej SP nr 1 w Rzeszowie.

18 XII 1981 – 28 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon/Prelegent.

Wanda Tarnawska

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry