Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Złotkowski Zdzisław

Zdzisław Złotkowski, ur. 16 IX 1940 roku w Białej Podlaskiej. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Gdańsku (1957) i Podoficerską Szkołę Mechaników Samochodowych w Grudziądzu (1962).

1957-1982 mechanik w Gdańskiej Stoczni Remontowej. W XII 1970 uczestnik strajku w GSR, łącznik między KS a wydziałem M-3; w VI 1976 uczestnik 1-dniowego strajku popierającego protesty w Radomiu i Ursusie.

W VIII 1980 współorganizator strajku w GSR, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w GSR, następnie wiceprzewodniczący KZ „S”, oddelegowany do pracy w MKZ w Gdańsku; od I 1981 członek Prezydium MKZ, następnie ZR, odpowiedzialny m.in. za drukarnię i kolportaż; delegat na I WZD Regionu Gdańskiego i I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony w 29 IV 1982; zwolniony z pracy, przez kilka lat pozbawiony możliwości zatrudnienia. 1983-1989 działacz TKZ „S” w GSR, współorganizator druku i członek redakcji podziemnej kontynuacji pisma „S” GSR „Informator”; współpracownik Radia „S” w Gdańsku. Działacz Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy. W V i VIII 1988 organizator wsparcia dla strajkujących stoczni (zaopatrzenie w żywność, przerzut działaczy) w sztabie koordynacyjnym na terenie parafii św. Brygidy.

Od 1989 kierownik administracyjny w siedzibie ZR Gdańskiego i Komisji Krajowej „S”; od 2005 na emeryturze.

Wraz z Władysławem Dobrowolskim współautor monografii ''Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego'' (2005).

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów, 1996), Medalem Akcji Burza (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

20 III 1981 – 1 VI 1982 rozpracowywany przez Wydział IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Zło, nr rejestracyjny 39294; 10 X 1983 – 5 VI 1985 przez Wydział III WUSW w Gdańsku w ramach OZ/SOR krypt. Kurier, nr rejestracyjny 47654; 14 X 1985 – 10 X 1989 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach OZ/SOS krypt. Gold, nr rejestracyjny 52078.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry