Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Złotkowski Zdzisław

Zdzisław Złotkowski, ur. 16 IX 1940 w Białej Podlaskiej. Ukończył ZSZ w Gdańsku (1957).

1957–1982 mechanik w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W XII 1970 uczestnik strajku w zakładzie, łącznik między KS a Wydz. M-3. W VI 1976 uczestnik strajku popierającego protesty w Radomiu i Ursusie.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od II 1981 wiceprzew. KZ; od I 1981 członek prezydium MKZ, odpowiedzialny m.in. za drukarnię i kolportaż; w VII delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, kandydat na stanowisko przew. ZR, członek prezydium ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 29 IV 1982 zwolniony. III 1982 zwolniony z pracy, do 1989 pozbawiony możliwości zatrudnienia. 1983–1989 działacz TKZ GSR, współorganizator druku, redaktor podziemnego pisma „Informator”; 1983–1989 pomagał przy emisji podziemnego Radia „S” w Gdańsku. 1983–1989 współpracownik Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy, w V i VIII 1988 koordynator pomocy żywnościowej dla strajkujących stoczni przy kościele św. Brygidy. W VIII 1988 współorganizator strajku w GSR.

Od 1989 kierownik administracyjny ZR i KK w Gdańsku; od 2005 na emeryturze.

Autor (z Władysławem Dobrowolskim) monografii Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego (2005).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

20 III 1981 – 1 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Zło; 10 X 1983 – 5 VI 1985 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Kurier; 14 X 1985 – 10 X 1989 przez Inspektorat 2 w ramach SOS krypt. Gold.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry