Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zommer Jacek

Jacek Zommer, ur. 7 XII 1948 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Zasadniczą Szkołę Przyzakładową Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek (1965).

1962-1985 zatrudniony w DFO.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. Obróbki Mechanicznej DFO, członek Prezydium KZ w DFO; redaktor pism KZ: „Informatora Solidarności” i „Wiadomości Solidarności”, prowadził własne audycje w zakładowym radiowęźle.

Po 13 XII 1981 wykonawca akcji wywieszania sztandaru „S” i plakatowania w centrum Dąbrowy Górniczej; 1982-1983 współorganizator drukarni, drukarz ulotek, do 1989 kolporter prasy podziemnej, m.in.: „Podziemnego Informatora Katowickiego”, „Wolnych i Solidarnych”, „Tygodnika Mazowsze”, książek. Od 1982 (we współpracy z ks. Henrykiem Danielewskim) przekazywał gliwickim grupom Solidarności Walczącej materiały poligraficzne przewożone w transportach darów z zagranicy. 1982-1985 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, m.in. w związku z rozbiciem grupy ulotkowej z Sosnowca. 1983-1985 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej w DFO. 1985-1990 zatrudniony w prywatnym zakładzie ślusarskim.

1989-1991 członek Dąbrowskiego KO „S”, współzałożyciel „Informatora” KO. Od 1990 zatrudniony w Związkowym Przedsiębiorstwie Zespołów Gospodarczych w Dąbrowie Górniczej (obecnie Przedsiębiorstwo Usługowe Maritex Sp. z o.o.), od 1999 oddelegowany do pracy związkowej, redaktor nacz. „Wolnego Związkowca” – pisma Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” ArcelorMittal Poland SA.

13 X 1982 – 30 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Elektronik.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry