Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19741,Zubowski-Zbigniew-Ryszard.html
2023-02-01, 08:06

Zubowski Zbigniew Ryszard

Zbigniew Ryszard Zubowski, ur. 26 III 1950 w Puławach. Ukończył ZSZ w Puławach o profilu chemicznym (1967).

1967–1984 pracownik fizyczny Wydz. Amoniak II w Zakładach Azotowych Puławy w Puławach.

14 VII 1980 organizator protestu na wydz.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 z-ca przew., nast. przew. Komisji Wydziałowej Amoniak II, członek KZ, od 17 X 1980 Komisji Robotniczej.

14–19 XII 1981 organizator i przywódca strajku na Wydz. Amoniak II. Na pocz. 1982 organizator sieci kolportażu w zakładzie. W 1982 drukarz podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Biuletyn TKZ ZA Puławy” i „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Ziemi Puławskiej. Wydanie Wojenne” (sporadycznie udostępniał na drukarnię dom na działce rodziców). III/IV 1982 – XII 1983 współorganizator TKZ w zakładzie (z Markiem Matrasem jako przew. i Jerzym Kustrą, nast. z Andrzejem Owczarzem) oraz równolegle struktury podziemnej „S” Oddziału Ziemia Puławska (gł. z Tadeuszem Skibą jako przew. i z Zofią Górecką). 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Czerwonym Borze, 2 II 1983 zwolniony. 29 XII 1983 aresztowany (po wpadce podziemnych struktur „S” w Puławach), osadzony w areszcie RUSW w Lublinie i AŚ tamże; 31 III 1984 zwolniony z pracy; objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Puławach; 17 VII 1984 objęty aktem oskarżenia; 26 VII 1984 Sąd Rejonowy w Puławach umorzył postępowanie na mocy amnestii, 2 VIII 1984 zwolniony; pozbawiony możliwości zatrudnienia. W 1986 kilkakrotnie uczestnik (z żoną Anną i Zenonem Benickim) emisji podziemnego Radia „S” w Puławach. 1982–1986 kilkakrotnie zatrzymywany, ok. 10 razy przesłuchiwany, kilkakrotnie poddawany rewizjom. 1984–1995 prace dorywcze w ogrodnictwie i handlu.

1995–2010 ponownie pracownik ZA Puławy (Wydz. Amoniak I); członek „S” tamże. Od 2010 na emeryturze. Od 2007 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

9 XII 1982 – 20 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Lublinie/p. V RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Duchy; 22 XII 1984 – 2 I 1989 przez p. VI RUSW w Puławach w ramach KE krypt. Zubow.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony