Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19764,Zakowski-Gerard.html
2023-05-29, 07:28

Żakowski Gerard

Gerard Żakowski, ur. 4 I 1957 w Szczecinie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek wychowanie plastyczne (1982).

1980–1989 w NZS, od 27 IX 1980 współzałożyciel NZS w WSP, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od III 1981 wiceprzew. Komisji Uczelnianej. 1980 członek Rady Koordynacyjnej NZS PCz i WSP. XI 1980 uczestnik regionalnego protestu „S” w klubie Ikar. 1980–1981 współredaktor niezależnego pisma „Igła”. II 1981 uczestnik strajku studenckiego w WSP ws. rejestracji NZS, członek KS. V 1981 współzałożyciel Studenckiego KOWzP przy NZS WSP. 25 V 1981 współorganizator wiecu w Częstochowie w obronie więźniów politycznych. XI–XII 1981 w WSP uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu, wiceprzew. KS.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Łupkowie, 29 IV 1982 zwolniony. 1982–1985 nauczyciel w SP nr 3 w Oleśnie. 1983 m.in. z inspiracji Stanisława Dedyka autor i wykonawca projektu pamiątkowej tablicy na pomniku bitwy pod Mokrą (informującej o udziale w bitwie Wołyńskiej Brygady Kawalerii), zamontowanej tam 1 IX 1983 bez zgody władz. XI 1984 zbierał podpisy pod protestem do władz po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 1985–1990 pracownik Muzeum w Oleśnie. Od 1988 członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej.

1989–1998 współredaktor „Oleskiego Telegrafu”. 1991–1992 nauczyciel w SP w Wysokiej, 1992–1995 w SP nr 3 w Oleśnie, 1995–1998 w SP nr 2 tamże. 1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Oleśnie, 1999 urzędnik starostwa tamże, 1999–2002 oddziału paszportów w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. 2002–2005 bez zatrudnienia. 2005–2015 naczelnik Wydz. Komunikacji Urzędu Miasta Opola, od 2015 inspektor w wydziale spraw obywatelskich tamże. 2004–2015 w PO.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

26 V–16 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach SOS krypt. Akademik.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa, NZS

Opcje strony