Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19772,Zmudziak-Zbigniew-Marian.html
2023-05-29, 06:51

Żmudziak Zbigniew Marian

Zbigniew Marian Żmudziak, ur. 27 VIII 1950 w Lublinie. Ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji tamże (1970).

1970-1974 pracownik Odcinka Drogowego PKP w Lublinie, 1974-1977 referendarz biura inwestycji Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych tamże, od 1977 pracownik MO, 1977-1981 dzielnicowy IV Komisariatu KM MO w Lublinie.

29 V 1981 współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ FMO woj. lubelskiego; 1 VI 1981 delegat na zjazd założycielski ZZ FMO w Warszawie, członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO; 2-7 VI 1981 delegat na rozmowy z Komisją Rządową w siedzibie WSW w Warszawie; kurier prasy „S” do komisariatów i komend MO w woj. lubelskim; 18 VI 1981 zwolniony z pracy „dla dobra służby”; członek delegacji OKZ NSZZ FMO (z Ireneuszem Sierańskim, Zdzisławem Kledzikiem i Tadeuszem Bartczakiem) na 2. turę I KZD; 30 XI 1981 zatrzymany (z Julianem Sekułą) w Rykach w czasie powrotu ze spotkania OKZ ZZ FMO w Warszawie; 1 XII 1981 zwolniony po interwencji struktur „S” (zwłaszcza KZ Lubelskiego Zakładu Naprawy Samochodów).

Od 12 XII 1981 (ostrzeżony o stanie wojennym) w ukryciu, 3 I 1982 zatrzymany w mieszkaniu w Lublinie, internowany w OOWłodawa: 13 I 1982 uczestnik głodówki, 24 I 1982 dotknięty ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, nierozpoznanym przez lekarza dyżurnego w szpitalu we Włodawie, 25 I 1982 po interwencji internowanego lekarza Andrzeja Jóźwiakowskiego przewieziony do szpitala we Włodawie i poddany operacji, w wyniku komplikacji ponownie operowany, 3 III 1982 formalnie zwolniony z internowania, wypisany ze szpitala we Włodawie i z pomocą podziemnej „S” przewieziony do Lublina, gdzie do IV 1982 przebywał w szpitalu; do XII 1982 bez zatrudnienia, następnie współwłaściciel salonu gier zręcznościowych Refleks w Lublinie.

W V 1990 zatrudniony w Komendzie Rejonowej Policji w Lublinie, oddelegowany na etat związkowy jako przewodniczący NSZZ Policjantów KRP w Lublinie. Od 1994 na emeryturze. Od 2006 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w latach 1981-1989 Godność.

9 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Działacze.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony