Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żwiruk Stanisław

Stanisław Żwiruk, ur. 22 II 1948 w Horodyszczu k. Białej Podlaskiej. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1971).

1971‒1990 starszy asystent laboratoryjny, główny specjalista do spraw produkcji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu.

Od IX 1980 w „S”. W 1980 członek prezydium Komitetu Założycielskiego „S” w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu, 1980‒1981 członek prezydium Komisji Zakładowej „S” w KiZPS Siarkopol i przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Współzałożyciel, redaktor, autor tekstów, grafik i redaktor techniczny tygodnika „Solidarność Tarnobrzeska”. W IV 1981 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, opuścił zebranie i z częścią delegatów z Tarnobrzega i Staszowa, tworząc Federację Tarnobrzeską. W XI 1981 uczestnik strajku generalnego w województwie tarnobrzeskim.

13 XII 1981 – 31 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu. 1983‒1989 współorganizator mszy św. za ojczyznę w Tarnobrzegu.

1989‒1990 delegat na II WZD Regionu Ziemia Sandomierska i II KZD „S”. Od 1990 działacz PC, Stowarzyszenia Samorządowego Liga Krajowa, RS AWS, Akcji Katolickiej. 1990-1998 prezydent Miasta Tarnobrzega, 1999‒2003 wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 2003‒2011 zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu. Od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

V 1982 ‒ III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOR.

 

 

Jerzy Kopeczek|Marcin Bukała

Region Ziemia Sandomierska, Tarnobrzeg

Opcje strony

do góry