Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żwiruk Stanisław

Stanisław Żwiruk, ur. 22 II 1948 w Horodyszczu (obecnie woj. lubelskie). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1971).

1971-1990 pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego Siarkopol w Tarnobrzegu.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego „S” w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki Siarkopol, następnie przewodniczący KZ w OBR, członek Prezydium Komisji „S” w KiZPS Siarkopol, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska; założyciel, redaktor, autor tekstów, grafik tygodnika „Solidarność Tarnobrzeska”; w XI 1981 uczestnik strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

W XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w III 1982 zwolniony; 1982-1983 przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Tarnobrzegu.

1989-1990 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, następnie II KZD. Po 1989 działacz PC, Stowarzyszenia Samorządowego Liga Krajowa, RS AWS, Akcji Katolickiej; 1990-1998 prezydent Miasta Tarnobrzega; 1991-1998 delegat Tarnobrzegu w Związku Gmin Małopolskich, 1992-1998 w Związku Miast Polskich. 1999-2003 pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, od 2003 Ośrodka Sportu i Rekreacji Wisła im. A. Freyera w Tarnobrzegu.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Tarnobrzeg

Opcje strony

do góry