Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/21454,Chrobak-Stanislaw.html
2023-12-09, 11:52

Chrobak Stanisław

Stanisław Chrobak, ur. 24 IX 1950 w Paleśnicy k. Tarnowa, zm. 15 II 2006 tamże. Ukończył LO w Starym Sączu (1968), absolwent KUL, Wydz. Nauk Humanistycznych (absolutorium 1976).

1974–1976 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego na KUL.

1976–1992 gospodarstwo ogrodnicze w Paleśnicy.

Od VIII 1979 w kontakcie z Komitetem Samoobrony Ziemi Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, kolporter „Placówki”.

Od XI 1980 w Komitecie Założycielskim NSZZ Rolników »Solidarność Wiejska« w Zakliczynie, nast. w Zarządzie Gminnym „S” RI tamże. I–II 1981 uczestnik strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. 6 II i 2 IV 1981 uczestnik spotkań delegacji rolniczych organizacji związkowych z prymasem Stefanem Wyszyńskim. 26 II–14 VI 1981 wiceprzew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”/„S” RI w Tarnowie. 8–9 III 1981 delegat woj. tarnowskiego na zjazd zjednoczeniowy niezależnych związków rolniczych w Poznaniu. 9 III–21 XI 1981 w Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI (odpowiedzialny za Wszechnicę Związkową). III 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Bydgoszczy. 12 V 1981 jeden z przedstawicieli „S” RI podczas rozprawy rejestracyjnej przed Sądem Najwyższym. 14 VI–13 XII 1981 przew. Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Tarnowie. 17–18 X 1981 współorganizator spotkania OKZ w Wierzchosławicach. 1981 kolporter niezależnej prasy w środowiskach wiejskich (m.in. „Informator Związkowy NSZZ Solidarność–Komisja w Tarnowie”, „Solidarność Wiejska”).

13 XII 1981–24 VII 1982 w ukryciu. Po ujawnieniu się nachodzony przez SB (rewizje w domu i uniemożliwianie pracy nauczyciela historii). VIII 1982–IV 1989 uczestnik podziemnych spotkań tarnowskich działaczy „S” RI, nast. Duszpasterstwa Rolników diecezji tarnowskiej w Sufczynie. 1989 uczestnik Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego.

17 IV 1989–XII 1990 członek Wojewódzkiego KO w Tarnowie. 4 VI 1989–25 XI 1991 senator z ramienia KO „S”. 1 IX 1988–19 XI 1989 wiceprzew. Tymczasowej Wojewódzkiej Rady „S” RI tamże. 9 XI 1989 uczestnik spotkania działaczy różnych nurtów ruchu ludowego z bp. Romanem Andrzejewskim. 19 XI 1989–5 V 1990 wiceprzew. Wojewódzkiej Rady „S” RI tamże. 15–17 XII 1989 delegat na III Zjazd Krajowy „S” RI w Krakowie. 1989–1991 nauczyciel w SP w Paleśnicy. 1990 członek Komisji Kwalifikacyjnej funkcjonariuszy SB w Tarnowie. 5 V 1990–XI 1992 w PSL. 5 V 1990–31 XII 1998 przew. Wojewódzkiej Rady „S” RI tamże. V 1991–X 1998 wójt gminy Zakliczyn. 1992 współzałożyciel Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie. 1993 pomysłodawca miesięcznika „Głosiciel”. 1993–2006 hodowca jeleni w Paleśnicy, członek Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych. I 1997–XII 2002 w SKL/prezes ZG w Zakliczynie, członek ZW w Tarnowie, nast. Krakowie. Delegat na Zjazdy Krajowe SKL.

1997 współzałożyciel Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy AWS.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

13 IV 1981–19 XI 1986 rozpracowywany m.in. w ramach KE przez RUSW SB w Brzesku.

Mateusz Szpytma

Opcje strony