Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22304,Larysz-Jozef.html
2023-09-21, 11:09

Larysz Józef

Józef Larysz, ur. 16 III 1942 w Pszczynie, zm. 7 III 1983 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bielsku-Białej (1967).

1967–1984 konstruktor, nast. specjalista ds. elektrycznych w Zakładach Produkcji Urządzeń Mechanicznych Elwo w Pszczynie.

1963–1981 w PZPR (19 XI 1981 złożył legitymację).

Od X 1980 w „S”; przew. Zakładowego Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzew. KZ, jednocześnie kierował delegaturą MKR-Komitet Założycielski Jastrzębie w Pszczynie. 5 VI 1981 uczestnik Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Miejskiego i Gminnego PZPR w Pszczynie, zwolennik demokratyzacji PZPR, ograniczenia jej roli w zakładach i współpracy partii z „S”. VII – VIII 1981 współorganizator marszów głodowych w Pszczynie, Od 1 XI 1981 przew. MKK tamże, od 17 XI 1981 przew. KZ. XI 1981 organizator kolportażu niezależnych pism w zakładzie, protestów przeciwko władzom miejskim Pszczyny w zw. z niedostatecznym zaopatrzeniem sklepów i niewłaściwą polityką mieszkaniową w mieście, autor żądania przekazania budynku PZPR na żłobek w Pszczynie.

15 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 15 I 1982 zwolniony. Po powrocie do pracy wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. Zmarł na zawał serca wkrótce po ostatnim przesłuchaniu. Współpracownicy łączyli jego zgon z nękaniem przez SB.

3 III 1981 – 15 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Działacz.

Adam Dziuba

Region Śląsko-Dąbrowski, Pszczyna

Opcje strony