Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Podworski Jarosław

Jarosław Podworski, ur. 30 IV 1963 w Zabrzu. Ukończył VIII LO w Katowicach (1986).

1978–1982 uczeń Technikum Kolejowego w Gliwicach (relegowany).

1980–1981 uczestnik akcji ulotkowych, kolportażu i druku materiałów „S”, KPN i in. w Gliwicach. Od 1981 w KPN (Młodzi Konfederaci V Obszaru KPN).

18 XII 1981 zatrzymany, pobity. 20 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gliwicach, 11 I 1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach na 1 rok i 3 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu, objęty dozorem kuratora sądowego, 12 I 1982 zwolniony. 31 VIII 1982 zatrzymany po manifestacji pod kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, osadzony w AŚ tamże, IX 1982 zwolniony ze wzgl. na zły stan zdrowia, ukarany przez Sąd Rejonowy tamże grzywną za czynną napaść na funkcjonariuszy MO. W wyniku rewizji sprawa ponownie rozpatrywana przez Sąd Rejonowy tamże, 1983 umorzona na mocy amnestii. 1982–1983 uczeń Technikum Kolejowego w Sosnowcu (relegowany). 1983–1990 kolporter prasy podziemnej (m.in. „RiS”, „WiS”, „Robotnik”, „Solidarność Walcząca Trójmiasto”) na terenie województwa katowickiego, 1986–1989 drukarz pism i ulotek (m.in. „Gazeta Plakatowa PPS-RD”). 1986–1987 kierownik Studenckiego Schroniska Turystycznego na Rogaczu, 1988–1989 pracownik obsługi i ratownik w schronisku górskim w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Od 1988 członek SW, PPS-RD, nast. PPS (m.in. członek Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego), od 1988 uczestnik Ruchu WiP oraz Śląskiego Ruchu Ekologicznego, 1989 współzałożyciel Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza w Katowicach, 25 II 1989 współorganizator Kongresu Opozycji Antyustrojowej w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Od pocz. 1989 współpracownik RWE, w V 1989 uczestnik strajku studenckiego na UŚl, w 1989 organizator Katowickiej Agencji Informacyjnej Środowisk Niezależnych.

1989–2001 m.in. własna działalność gospodarcza, przedstawiciel niemieckiej firmy Regozini, pobyt za granicą. 1990 student historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993 student historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od IV 2001 pracownik OBUiAD, nast. pracownik referatu prawno-organizacyjnego, nast. OBUWiM IPN w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

9 XII 1987 – 16 V 1989 rozpracowywany przez p. III-1 MUSW w Sosnowcu w ramach SOR krypt. Baza I; 13 III 1989 – 15 I 1990 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Demokraci.

Jarosław Neja

Katowice, WiP, PPS, KPN, Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice, PPS-RD

Opcje strony

do góry