Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bochen-Guzowska Dorota

Dorota Bochen-Guzowska, ur. 22 IV 1959 we Wrocławiu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Architektury (1986).

1965–1974 w ZHP.

Od X 1980 w NZS; współzałożycielka, redaktorka i wydawca niezależnych pism: XI 1980 – III 1981 „Pisane Nocą”, X 1980 – VI 1981 „O Co Chodzi?”, XI – XII 1981 „Hebdziol”, X – XII 1981 „Co Dalej…”. 18–19 II 1981 uczestniczka strajku studenckiego na PWr ws. rejestracji NZS; w IV 1981 delegatka na I Ogólnopolski KZD NZS w Krakowie. Od V 1981 członek Zarządu Uczelnianego NZS PWr, 24 XI – 10 XII uczestniczka strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, na PWr.

13–15 XII 1981 współorganizatorka, uczestniczka strajku na PWr, nast. do IX 1982 w ukryciu. XII 1981 – 1989 organizatorka kolportażu podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Gazeta Uliczna”, „Solidarność Walcząca”, „Gazeta Lubińska”, „Na Indeksie”. 1982–1986 prace dorywcze. 1983–1989 redaktorka podziemnego Radia NZS we Wrocławiu. VI – VII 1986 współorganizatorka we Wrocławiu akcji w obronie aresztowanego Władysława Frasyniuka (m.in. malowanie napisów na murach, akcje ulotkowe, transparenty, demonstracje, akcje „kanapkowe”, emisje audycji podziemnego Radia NZS, autorka plakatów i transparentów z podobizną W. Frasyniuka). I 1985 – 1986 redaktorka podziemnego pisma „Na Indeksie”, w VII 1986 „Uwolnić Frasyniuka”, 1986–1987 „Gazety Akademickiej”, V 1987 – IX 1988 „Z Dnia na Dzień”, IV – IX 1988 „Gazety Ulicznej”, I – VI 1989 „Gazety Związkowej Solidarność”. 1987–1988 projektant-kosztorysant w Agencji Usługowo Budowlanej AgBud we Wrocławiu, 1988–1993 z-ca prezesa zarządu Bude-Kons tamże.

1993–1996 prace dorywcze, 1996–1998 nauczycielka w Przedszkolu nr 34 we Wrocławiu; od 2003 specjalista w zarządzie Zasobu Komunalnego tamże.

Do XI 1989 rozpracowywana przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu.

Kamil Dworaczek|Dorota Łabędzka-Domagalska

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry