Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22409,Czachorowski-Janusz.html
2023-09-21, 11:12

Czachorowski Janusz

Janusz Czachorowski, ur. 13 XII 1950 w Sycowie, zm. 14 X 2022 w Strzelinie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek historia (1974).

1974–1982 nauczyciel w LO w Strzelinie.

Od IX 1980 w „S”; od 16 IX w „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w LO, nast. przew. koła „S”, od 6 I 1981 członek prezydium Międzyszkolnej Komisji POiW w Strzelinie. Od 5 II 1981 z-ca przew. Placówki Terenowej Komisji Koordynacyjnej tamże, od 16 VI 1981 rzecznik prasowy zarządu Placówki TKK; w VI delegat na I WZD Województwa Wrocławskiego. I – IV 1981 autor w niezależnym piśmie „Biuletyn Dolnośląski”, IV – VII współzałożyciel, autor i redaktor nacz. pisma „Solidarność Ziemi Strzelińskiej”/IX – XII „Biuletynu Strzelińskiego Solidarność”. Od IX 1981 przedstawiciel „S” w Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania MRN w Strzelinie; od 2 X inicjator, współzałożyciel i członek KOWzP tamże.

15 XII 1981 przesłuchiwany, 4 I 1982 zatrzymany, przetrzymywany w areszcie KW MO we Wrocławiu, 6 I internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia tamże i Nysie, 10 II zwolniony. 31 VIII uczestnik mszy za Ojczyznę, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na tzw. lodowisku w Strzelinie pod krzyżem upamiętniającym mszę zorganizowaną w 1981 przez „S”. 3 IX ponownie internowany (z Wandą Głuszko i Jerzym Dereniem), przetrzymywany w areszcie KW MO we Wrocławiu, Ośrodku Odosobnienia w Nysie (prowadził wykłady z historii Polski XX w.), 16 X 1982 zwolniony. W X 1982 zwolniony z LO, w XI skierowany do SP nr 4 w Strzelinie; na prośbę uczniów i za zgodą proboszcza ks. Jana Tympalskiego przygotowywał maturzystów do egzaminu w salach katechetycznych parafii Podwyższenia Krzyża Świętego tamże; IV 1983 przywrócony do pracy w LO przez Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. 1982–1990 kolporter podziemnych pism, m.in. „Liczą się Czyny”, „Obecność”, „Region”, „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Echo Terenu”, „Wolna Polska”. 1983–1989 współorganizator, działacz podziemnej MKK Ziemia Strzelińska (struktura podlegała RKS Dolny Śląsk), m.in. uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność związkową, współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, w salach tej parafii – spotkań i wykładów (m.in. z Andrzejem Wiszniewskim, Adolfem Juzwenką, Ewą Szumańską-Szmorlińską, Janem Błońskim, Janem Miodkiem, Celestynem Napiórkowskim, Romanem Dudą, bp. Adamem Dyczkowskim). 1984–1989 współpracownik Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarność/SW we Wrocławiu (m.in. Zbigniewa Jagiełły). 1986–1989 współzałożyciel, członek KIK w Strzelinie, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. IV 1988 – V 1989 autor (ps. m.in. Liberał, Redaktor) i redaktor nacz. podziemnego pisma „Echo-Terenu”.

V 1989 – 2004 w „S”. W V 1989 współorganizator (z Janem Zawadą) w Strzelinie wieców i spotkań wyborczych z kandydatami do Sejmu i Senatu: R. Dudą, Zbigniewem Lechem, Andrzejem Piszelem, Antonim Lenkiewiczem. 18 IX 1989 – VI 1990 członek Zarządu KO w Strzelinie; 23 XI 1989 – 2004 członek prezydium zarządu MKK Ziemi Strzelińskiej. IX 1989 – I 1993 szef redakcji „Echo Strzelina”. 1990–1994 wiceprzew. Rady Miasta i Gminy Strzelin z listy KO; 1999–2006 wiceprzew. Rady Powiatu Strzelin z list AWS, nast. Forum Obywatelskiego Strzelin 2000. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Niezłomni (2012).

Do 5 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Komitet.

Łukasz Sołtysik|Wojciech Trębacz

Region Dolny Śląsk, Strzelin

Opcje strony