Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22459,Jamroz-Wladyslaw.html
2023-09-27, 10:04

Jamróz Władysław

Władysław Jamróz, ur. 1 XII 1936 w Międzyrzecu, k. Równego (obecnie Ukraina), zm. 20 XI 2021 w Opolu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Brzegu (1967).

1951–1991 tokarz, mistrz, referent ds. kooperacji, dyspozytor, ponownie mistrz, referent ds. kooperacji, kierownik w Fabryce Siewników Brzeg/Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu.

Od IX 1980 w „S”; od 3 I 1981 członek Komisji Rewizyjnej przy KZ. W 1981 współorganizator samorządu pracowniczego w zakładzie.

XII 1981 – II 1989 członek TKZ, 17 II 1982 – II 1989 Tajnej MKK Ziemi Brzeskiej. XII 1981 – 1983 współorganizator, działacz Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym Komitet Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie Komitet Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie powstał w IV 1982 z inicjatywy m.in. Barbary Wyrzykowskiej, Heleny Fudali, Barbary Frączek, Józefy Czajki, Krystyny Lisowskiej, Andrzeja Deca, Mieczysława Fienia oraz gwardiana klasztoru o. Jana Kantego Bartnika. w Brzegu. 1982–1989 redaktor i autor podziemnego pisma „Prostownik”.1982–1989 drukarz, kolporter podziemnych pism m.in. „Prostownik”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”. 1983–1990 współorganizator, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Mikołaja w Brzegu, nast. po zmianie afiliacji od 1987 Podwyższenia Krzyża Świętego tamże; współorganizator mszy za Ojczyznę, wykładów i spotkań z ludźmi opozycji, kultury i nauki, zamieszczania tablic poświęconych m.in. zbrodni katyńskiej, 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 1983–1985 wiceprzew. Rady Pracowniczej. Od 7 II 1989 członek Komitetu Organizacyjnego; IV 1989 – VII 1990 członek KO w Brzegu.

1990–1992 w PC. Od 1991 na emeryturze. Od 2005 w PiS.

Łukasz Sołtysik

Region Śląsk Opolski, Region Dolny Śląsk, Brzeg

Opcje strony