Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22463,Gatnar-Eugeniusz.html
2023-09-28, 20:25

Gatnar Eugeniusz

Eugeniusz Gatnar, ur. 16 VIII 1960 w Wodzisławiu Śląskim. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydz. Zarządzania (1984), doktorat z nauk ekonomicznych (1993), habilitacja (1999), profesura (2009).

Od X 1980 w NZS, członek Komitetu Założycielskiego NZS AE, od III 1981 Komisji Uczelnianej, sekretarz i skarbnik KU NZS, od V 1981 członek redakcji pisma NZS AE „Marchołt”. XI–XII 1981 na AE uczestnik studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu, członek KS.

1982 współpracownik redakcji „Wyzwolenia”, podziemnego pisma NZS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1982–1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, wydawnictwa NOW-ej i in.), 1982 współorganizator pomocy dla internowanych, 1982–1984 współorganizator spotkań samokształceniowych w Katowicach, 1982–1989 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy katedrze Chrystusa Króla tamże. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od 1984 pracownik administracyjny AE/Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, do 1990 PZPR i SB blokowała mu możliwość awansu i pracy naukowo-dydaktycznej.

Od 1989 w „S”. Pracownik naukowy AE/Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2002–2008 prodziekan ds. edukacji oraz ds. nauki, 2008–2010 dziekan Wydz. Zarządzania, od 2014 kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydz. Finansów i Ubezpieczeń.

2010–2016 członek Zarządu NBP w Warszawie, od 2016 członek Rady Polityki Pieniężnej.

Specjalista w dziedzinach ekonomii, ekonometrii i statystyki. Autor licznych prac naukowych, podręczników i artykułów, m.in. książek: Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji (2001), Symboliczne metody klasyfikacji danych (1998).

2001–2007 członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego; 2008–2010 Państwowej Komisji Akredytacyjnej; 2007–2015 Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów.

Od 2008 członek Rady Programowej kwartalnika „Bank i Kredyt”, od 2014 przewodniczący Rady Programowej „Gazety Bankowej”.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2020).

1983–1990 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/KE krypt. Pomocnik.

Jan Jurkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, NZS

Opcje strony