Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22480,Kowalczuk-Lucjan.html
2023-03-22, 07:55

Kowalczuk Lucjan

Lucjan Kowalczuk, ur. 7 IX 1936 w Chmielku k. Tarnogrodu. Ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu (1972).

1953–1955 tokarz w Fabryce Urządzeń Mechanicznych tamże, 1955–1959 w Zjednoczonych Zakładach Archimedes tamże, 1959–1973 w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel tamże, 1973–1982 nauczyciel zawodu w Przyzakładowej ZSZ Dolmel tamże.

27–31 VIII 1980 uczestnik strajku w Dolmelu. Od IX 1980 w „S”; w 1981 inicjator, współorganizator i przew. ogólnopolskiej struktury „S” nauczycieli przyzakładowych szkół zawodowych, uczestnik rozmów z komisjami rządowymi w Jastrzębiu, Warszawie i Bydgoszczy (dot. objęcia Kartą Nauczyciela również nauczycieli szkół przyzakładowych).

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w Dolmelu. 29 I 1982 uczestnik strajku włoskiego na Wydz. Warsztaty Szkolne tamże przeciwko podwyżce cen żywności. 8 II 1982 zatrzymany, 9 II internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 9 III zwolniony, nast. pozbawiony funkcji instruktora zawodu. 1982–1993 kontroler jakości w Dolmelu/ABB Dolmel-Drives Ltd. 1982–1989 wielokrotnie poddawany rozmowom ostrzegawczym. 1982–1989 drukarz (z żoną Danutą oraz synami Ireneuszem i Konradem), kolporter podziemnych pism, m.in. „KOS”, „Dłoń”, „Nowa Republika”, „Z Dnia na Dzień”, „Przegląd Myśli Niezależnej”, publikacji Wydawnictwa Kret oraz ulotek SW i RKS Dolny Śląsk.

Od 1993 na emeryturze.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony