Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22658,Gurecki-Winicjusz-Stanislaw.html
2023-12-11, 14:15

Gurecki Winicjusz Stanisław

Winicjusz Stanisław Gurecki, ur. 30 VI 1938 w Łodzi, zm. 28 VI 2019 w Mississauga, Ontario (Kanada). Absolwent Studium Zawodowego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu (1976).

Jako uczeń VI klasy szkoły podstawowej w Łodzi współzałożyciel i komendant tajnej organizacji młodzieżowej Sparta (pisanie i rozklejanie ulotek na witrynach sklepowych).

1964–1968 kelner w restauracji hotelu Orlinek i Góralka w Karpaczu, 1968–1977 w Zakładach Gastronomicznych w Świnoujściu (m.in. w restauracji Albatros), 1977–1982 w Hotelu Orbis Continental. 1982–1986 prace dorywcze.

VIII 1980 pomysłodawca i założyciel Komisji Robotniczej w hotelach Orbis, delegat do MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego z poparciem dla strajkujących i postulatami KR w Orbisie.

Od IX 1980 w „S”, założyciel „S” w sieci hoteli Orbis, IX 1980–13 XII 1981 przew. Komisji Robotniczej, 22 XI 1980 delegat na ogólnopolski walny zjazd pracowników turystyki w Łodzi. 22 XI 1980–1981 członek powołanej KKP NSZZ „S” Pracowników Turystyki, członek grupy roboczej ds. zbiorowego układu pracy.

Po 13 XII 1981 przez dwa tygodnie w ukryciu, pozyskiwanie informacji (z M. Korczakiem) o ośr. odosobnienia, o internowanych i więzionych, uczestnik spotkań grupy działaczy (Marian i Krzysztof Korczakowie, Stanisław Janusz, Ryszard Piłat, Mirosław Gudowski). I 1982–V 1982 w redakcji „Jedności” (odpowiedzialny za kolportaż), autor wierszy (ps. Wigura) w prasie podziemnej (np. „Jedności”, „Od Dołu”). 9 V 1982 zatrzymany, 11 V 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO (prowadził głodówkę, autor wiersza Ulica Małopolska), w areszcie przy ZK w Szczecinie, 20 IX 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki tamże na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK we Wrocławiu (autor wierszy publikowanych w podziemnej gazetce więziennej „Igła Siedzącej Ekstremy”, kolporter „Wiadomości Bieżących” i przemycanego z zewnątrz pisma „Z Dnia na Dzień”). 18 II 1983 zwolniony na pięciodniową przepustkę uciekł (po pobycie w szpitalu półroczne odroczenie kary), 29 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 23 XI 1984 członek i sygnatariusz Deklaracji Założycielskiej Regionalnego Społecznego Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności Pomorza Zachodniego (z M. Witkowskim, Edmundem Bałuką, J. Trojanowską, J. Kosteckim, G. Ostrowskim, Z. Podolskim, Anną Zelny) i współorganizator protestu przeciwko odmowie zarejestrowania Komitetu skierowanego do Sejmu PRL, przew. Rady Państwa, Prokuratury Generalnej, Komisji Praw Człowieka w ONZ. Objęty śledztwem w zw. z działalnością w Komitecie, 13 VIII 1986 postępowanie umorzono na zasadzie amnestii. 1982–1986 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, zastraszany, X 1986 emigracja do Kanady, 1986–1989 przedstawiciel „S” Regionu Pomorza Zachodniego tamże (na prośbę Mariana Jurczyka), realizator akcji zbiórki wśród Polonii pieniędzy i innych środków na rzecz „S”, opiekun emigrantów politycznych, łącznik z biurem Adolfa Szutkiewicza w Szwecji i biurem „S” w Brukseli, współorganizator/uczestnik demonstracji pod konsulatem PRL w Toronto, autor art. i współwydawca emigracyjnego biuletynu „Solidarni”. 1986 zrzekł się honorarium za tom wierszy Dziś ja, skazany za Polskę na pomoc szczecińskiemu podziemiu.

1987 robotnik w Fabryce Urządzeń Metalowych w Toronto, 1988–1989 pracownik na budowie, 1989–1994 kierowca, 1995–1998 pracownik produkcji w fabryce okien, 1999–2006 pomocnik spawacza w zakładzie metalowym, od 2007 pracownik produkcji w fabryce części samolotów tamże.

Autor tomów wierszy Dziś ja, skazany za Polskę (1986), Smugi cienia (1995) i Moje ulice (2001), 1996–2013 współpracownik „Kuriera Polsko-Kanadyjskiego”/„Nowego Kuriera” (dwukrotnie jego reprezentant na Światowym Forum Mediów Polonijnych w Polsce, 2000 laureat I nagrody za najlepszy reportaż). 1998–2007 współzałożyciel, członek Stowarzyszenia Gryf Pomorski w Toronto, współzałożyciel Kawiarni Literackiej Pod Sufitem, autor książki Rzecz o Stanisławie Januszce (2008).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1985–1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Grupa.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony