Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22733,Argasinski-Mieczyslaw-Marcin.html
2023-06-09, 02:22

Argasiński Mieczysław Marcin

Mieczysław Marcin Argasiński, ur. 6 I 1930 w Lubaczowie, zm. 3 II 2014 tamże. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1956).

Od VIII 1944 żołnierz AK Obwodu Lubaczów, 1945–1947 łącznik w strukturach Zrzeszenia WiN. 1945–1949 w ZHP.

1950–1951 nauczyciel w szkołach w Horyńcu k. Lubaczowa, i Baszni k. Lubaczowa,1955 instruktor w Jarosławskim Przedsiębiorstwie Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych, 1956–1959 nauczyciel i kierownik SP w Futorach k. Lubaczowa, 1959 wychowawca w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym w Lubaczowie, 1960–1982 kierownik SP tamże.

Od IX 1980 wspierał utworzenie Komitetu Założycielskiego „S” w SP w Lubaczowie. Od II 1981 w „S”. W I 1981 razem z kadrą nauczycielską kierowanej przez siebie szkoły brał udział w proteście przeciwko niezrealizowaniu przez rząd PRL postulatu wolnych sobót. W ramach protestu nauczyciele założyli na ręce biało-czerwone opaski i prowadzili luźne zajęcia z młodzieżą.

W XII 1981 w proteście wobec wprowadzenia stanu wojennego zwolnił się z pracy. 1983–1984 wychowawca w internacie Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Lubaczowie. Od IX 1984 na emeryturze.

Od 15 IV 1989 wiceprzew. KO woj. przemyskiego, organizator spotkań wyborczych z kandydatami KO.

Autor prac historycznych: W służbie Ojczyzny. Zarys dziejów harcerstwa lubaczowskiego w latach 1934–1949, (2000), Walki polsko-ukraińskie o Lubaczów. Listopad–grudzień 1918, (2000), Armia Krajowa – Wolność i Niezawisłość Lubaczów (2002), Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim w latach 1939–1941 (2005), Konspiracja w powiecie lubaczowskim 1939–1947 (2010).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1977).

Małgorzata Gliwa

Region Południowo-Wschodni, Lubaczów

Opcje strony