Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Barton Zenon

Zenon Barton , ur. 18 XII 1937 w Nowym Mieście k. Zduńskiej Woli. Ukończył Technikum Mechaniczne Przemysłu Drobnego i Rzemiosła tamże (1956).

1956–1957 mł. konstruktor w Fabryce Krosien Bawełnianych – Przedsiębiorstwie Państwowym Wyodrębnionym w Zduńskiej Woli, 1959–1965 pomocnik kierowcy, kierowca autobusowy, kierownik Sekcji Taboru, nast. kierowca autobusowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie PKS w Łodzi Oddział w Zduńskiej Woli/Oddział w Sieradzu, 1966–1982 kierowca autobusowy w Przedsiębiorstwie PKS w Łodzi Oddział Towarowo-Osobowy w Sieradzu.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego w PPKS w Łodzi Oddział Towarowo-Osobowy w Sieradzu, X 1980 – V 1981 sekretarz prezydium MKZ Sieradz, XI 1980 – V 1981 członek KKP. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka, kandydat na przew. prezydium ZR, członek ZR, sekretarz prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 5 V 1982 zwolniony. Od 1982 na emigracji w USA. 1984–2003 kierowca w Roadway Express, Inc.

 Od 2003 na emeryturze.

1980–1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Sieradzu w ramach SO krypt. Pozytywni; 1982–1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Kierowca; 1983–1988 przez Wydz. II WUSW w ramach SOS krypt. Emigranci.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Sieradzka, Sieradz

Opcje strony

do góry