Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22817,Bloch-Marek.html
18.05.2024, 15:17

Błoch Marek

Marek Błoch, ps. Malarz, ur. 14 IV 1954 w Pabianicach. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektrycznego (1983).

1969 jako uczeń VIII klasy SP nr 13 w Pabianicach wykonawca (z Januszem Błochem i Włodzimierzem Szczepaniakiem) ulotek z karykaturami sowieckich przywódców, rozklejonych na terenie szkoły. 1974–1985 konstruktor-elektryk w Pabianickiej Fabryce Żarówek Polam.

Od 1980 członek „S” w Pabianickiej Fabryce Żarówek Polam.

14 XII 1981 uczestnik akcji ukrycia dokumentacji KZ „S”. 1981–1982 uczestnik spotkań działaczy podziemnej „S” w Pabianicach, akcji malowania antykomunistycznych haseł i kotwicy jako symbolu Polski Walczącej, kolportażu ulotek na terenie miasta, kolporter podziemnej prasy. 1982 uczestnik pięciu akcji wrzucania przez okno butelek i słoików z czerwoną farbą do mieszkań działaczy aparatu komunistycznego w Pabianicach. 1982–1985 uczestnik akcji ostrzeliwania z procy kulkami łożyskowymi samochodów MO tłumiącej manifestacje podziemnej „S” na terenie Łodzi (m.in. 1 V 1983). 1982–1989 kilkakrotnie przesłuchiwany. 1985–1986 specjalista energetyk w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych, 1986–1987 pracownik prywatnego zakładu pieczarkarskiego w Hucie Jagodnica, 1987–1990 gł. energetyk w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Pabianicach. 1987 szef Kościelnej Służby Porządkowej przy kościele Miłosierdzia Bożego w Pabianicach w zw. z wizytą Jana Pawła II w Łodzi (13 VI 1987). 11 VI 1987 zatrzymany, w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję i skonfiskowano publikacje podziemne.

1990–1994 praca w branży budowlanej w Australii oraz branży elektrycznej w Niemczech. 1995–1998 specjalista ds. inwestycji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach, 1998–2000 członek Zarządu Miasta Pabianic, 2000–2002 właściciel biura projektów w Pabianicach. 2000–2002 prezes Klubu Sportowego Włókniarz Pabianice. 2002–2005 z-ca prezydenta Pabianic, 2005–2006 dyr. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji tamże, 2006–2009 prezes zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Pabianicach, 2009–2012 bez pracy, 2012–2013 dyr. produkcji, gł. inżynier w Mann Intermedia Łódź, 2013–2017 bez pracy, od 2017 st. specjalista ds. budowlanych w Elektrowni Bełchatów. 1998–2002 radny Rady Miasta Pabianic, 2014–2018 Rady Powiatu Pabianickiego. 2004–2007 członek Stowarzyszenia Działacze „S” Stanu Wojennego w Pabianicach.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1983–1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi/Referat III RUSW w Pabianicach w ramach SOR krypt. Drukarnia.

Henryk Marczak

Opcje strony