Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czekalski Marek

Marek Czekalski, ur. 6 VI 1953 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Włókienniczy (1983).

1974–1980 w ZSMP, 1975–1980 w PZPR.

1973–1983 technolog w Przędzalni Czesankowej Anilany Polanil w Łodzi.

1979–1981 współpracownik KSS KOR, 1980 drukarz ulotek, kolporter niezależnego pisma „Robotnik” w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego i KZ, od X 1980 członek Tymczasowej Komisji ds. Płacowych, nast. przew. Tymczasowej Komisji Włókniarzy/Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry, XI 1980 uczestnik negocjacji z komisją rządową, IX 1980 – III 1981 członek prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, kandydat na przew. ZR, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu (IV 1982 uczestnik głodówki) i Kwidzynie (VIII pobity), 6 XII 1982 zwolniony. 1982–1988 kolporter w Łodzi książek podziemnych wydawnictw, m.in. NOWa i Krąg oraz podziemnych pism, m.in. „Głos Łodzi”, „Tygodnik Mazowsze”. 1983 zwolniony z pracy. 1984–1988 handlowiec w Izbie Wełny w Gdyni Delegatura w Łodzi. 1983–1988 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi, 1984–1985 członek RKW, 1986–1988 Komisji Interwencji i Praworządności „S” i jej łódzkiego oddziału. 1988–1989 pobyt w USA.

1989–1993 współzałożyciel Łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych, 1989–1990 członek Wojewódzkiego KO w Łodzi, 1989 uczestnik kampanii wyborczej (organizator spotkań i akcji plakatowych). 1990–1992 dyr. ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Cin-Cin, 1992–1994 prezes zarządu Zakładów Wyrobów Obiciowych Vera. 1990–1991 w ROAD (przew. regionu łódzkiego), 1991–1994 w UD (przew. regionu łódzkiego, członek władz krajowych), 1994–2005 w UW (do 2001 przew. regionu łódzkiego, członek władz krajowych). 1990–1994 i 1998–2001 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Wojewódzkiego KO i Komitetu Wyborczego Nowa Łódź, 1994–1998 prezydent Łodzi, 1998–2000 doradca zarządy Armada Sp. z o.o., 2005–2006 doradca prezesa zarządu Grupy Fasty Sp. z o.o., 2006–2009 z-ca dyr. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, od 2010 gł. specjalista/kierownik projektu w MPK w Łodzi.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOS/SOR krypt. Broszura; 1982–1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Marek; 1983–1985 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Ekstrema; 1987–1989 w ramach SOR krypt. Klub.

Leszek Próchniak

Opcje strony

do góry