Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22847,Gromiec-Wlodzimierz.html
2023-12-11, 14:12

Gromiec Włodzimierz

Włodzimierz Gromiec, ur. 6 VII 1937 w Bogucinie k. Olkusza, zm. 6 VII 2007 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozoficzny (1959).

1960–1961 asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, 1961–1977 asystent, nast. st. asystent, wykładowca w Katedrze/Instytucie Filozofii Wydz. Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

W XII 1975 współorganizator zbierania podpisów pod Listem 218 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1976–1981 współpracownik KOR/KSS KOR, uczestnik akcji niesienia pomocy finansowej dla robotników zwolnionych z pracy po strajkach w VI 1976; m.in. przewoził z Warszawy do Łodzi pieniądze przeznaczone na pomoc dla represjonowanych (odbierał je od Jana Józefa Lipskiego i przekazywał Józefowi Śreniowskiemu). Jesienią 1976 sygnatariusz Listu 175 ws. powołania komisji sejmowej do zbadania nadużyć MO i SB podczas zajść w Ursusie i Radomiu. W 1977 zwolniony z pracy; bez zatrudnienia. Od 1976 szykanowany (podsłuch w mieszkaniu, zatrzymania, przesłuchania, nękanie anonimowymi listami i telefonami, ogłoszeniami prasowymi i telegramami zawierającymi fałszywe informacje itp.).

Od 1981 w „S”. 1981–2002 st. wykładowca w Instytucie/Katedrze Filozofii Wydz. Filozoficzno-Historycznego UŁ, zatrudniony pod naciskiem „S” i NZS, na mocy uchwały Senatu UŁ z 25 V 1981 ws. przywrócenia do pracy osób zwolnionych z przyczyn politycznych w l. 1968–1980.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu (prowadził dla współwięźniów wykłady z historii filozofii) i Kwidzynie, 4 X 1982 zwolniony. 1983–1989 uczestnik, współorganizator i prelegent podczas spotkań w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi.

Autor wspomnień (uzupełnionych refleksjami uczniów i współpracowników) Pamięć (2009), artykułów naukowych oraz licznych artykułów popularyzatorskich, m.in. w czasopismach „Nowa Kultura”, „Fakty i Myśli” i „Nowy Wyraz”.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1972–1987 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KM/KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE/SOR/KE krypt. Filozof; 1987–1989 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach SO krypt. Alma.

Paweł Spodenkiewicz

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony