Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22862,Juszko-Palubska-Ewa-Jolanta.html
2023-06-05, 19:00

Juszko-Pałubska Ewa Jolanta

Ewa Jolanta Juszko-Pałubska, ur. 9 IV 1948 w Szczecinie, zm. 16 VII 2018 w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1970).

1956–1961 w ZHP, 1965–1970 ZSP.

11 i 19 III 1968 uczestniczka wieców studenckich pod Biblioteką UŁ i na Politechnice Łódzkiej, strajku okupacyjnego na Wydz. Prawa UŁ, współautorka petycji do władz UŁ.

1970–1972 aplikacja sędziowska, 1972–1973 pracownik umysłowy w Hucie Szkła Gospodarczego Hortensja w Piotrkowie Trybunalskim, 1974–1977 aplikacja adwokacka, 1977–1985 adwokat Zespołu Adwokackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

XII 1981 – VIII 1984 świadczyła bezpłatną pomoc prawną działaczom podziemnej „S”, m.in. jako obrońca w procesach politycznych; m.in. 28 V 1982 przed Sądem Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim doprowadziła do uchylenia aresztu Marii Biesiadowskiej, Stanisława Kurnika, Ryszarda Wędrychowicza, a nast. wydania wyroków w zawieszeniu. Udzielała pomocy w rozprawach przed kolegium ds. wykroczeń, m.in. Andrzejowi Świstakowi. Od poł. VI do 22 VII 1984 w ukryciu. 1 VIII 1984 aresztowana, osadzona w areszcie Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi, nast. w areszcie KW MO w Łodzi, XI 1984 – IV 1985 w AŚ w Łodzi. 8 III 1985 skazana przez Sąd Rejonowy w Łodzi na 5 lat pozbawienia wolności, 22 X 1985 Sąd Wojewódzki w Łodzi zmniejszył wyrok do 4 lat, 1985 skreślona z listy adwokatów i pozbawiona prawa wykonywania zawodu. 17 IV 1985 osadzona w ZK w Krzywańcu k. Zielonej Góry, 5 VIII 1986 warunkowo zwolniona przez Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze, 17 II 1993 ułaskawiona przez Prezydenta RP (zatarcie skazania). VIII 1986 – X 1987 bez zatrudnienia, otrzymywała comiesięczną zapomogę z Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. 1986–1990 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi, współorganizatorka mszy za Ojczyznę w kościele św. Franciszka Ksawerego (oo. jezuici) w Piotrkowie Trybunalskim. 1987–1989 prowadziła prywatne Biuro Pisania Podań i Poradnictwa Prawnego. 1988–1989 mediator z ramienia komitetów strajkowych w negocjacjach z dyrekcjami przedsiębiorstw, m.in. w Hucie Szkła Gospodarczego Hortensja w Piotrkowie Trybunalskim, Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, Hucie Szkła Okiennego Kara tamże.

Od IV 1989 członek „S” Regionalnej Komisji Rencistów i Emerytów, 1989–1992 przew. KO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. przedstawicielka Federacji Komitetów Obywatelskich tamże. 1989–1991 dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Piotrkowie Trybunalskim; od 1993 prowadziła kancelarię adwokacką w Piotrkowie Trybunalskim.

Od 2008 członek Stowarzyszenia Ślad – Pracowni Dokumentacji Multimedialnej w Łodzi, od 2008 Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym (Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Piotrkowska, Piotrków Trybunalski

Opcje strony