Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22870,Kluszczynski-Piotr.html
2023-05-29, 04:59

Kluszczyński Piotr

Piotr Kluszczyński, ur. 19 V 1958 w Łodzi. Ukończył Zasadniczą Szkołę Łączności przy Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji tamże (1978).

1975–1982 monter w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, 1980–1981 organizator kolportażu niezależnych wydawnictw w zakładzie pracy.

28 II 1982 zwolniony z pracy. 1982–1987 konserwator centrali telefonicznej Fabryki Pierścieni Tłokowych w Łodzi. 1982–1984 kolporter w zakładzie pracy podziemnych pism otrzymywanych od Piotra Grażyńskiego. Od 1984 członek KPN, drukarz podziemnego pisma KPN „Droga”, książek, m.in. Kto prosił ruskie (kawały polityczne w PRL, zebrał Jan Kepler), Antoni Lenkiewicz, Droga Droga "Droga", pismo ROPCiO, od nr. 10 z 1980 KPN, wydawane w Warszawie VI 1978 – 13 XII 1981, następnie 1984-1989; założone przez Leszka Moczulskiego. Krzyżowa w Głogowcu, kalendarzy, znaczków i ulotek w zorganizowanych z Markiem Michalikiem drukarniach Wydawnictwa Polskiego KPN tamże (1987–1989 we własnym mieszkaniu); organizator zaopatrzenia drukarń w materiały poligraficzne, hurtowy kolporter wydawnictw KPN, m.in. do Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego, współorganizator (z M. Michalikiem i Andrzejem Smulikiem) biblioteki wydawnictw niezależnych KPN (w mieszkaniu M. Michalika; w II poł. l. 80. ponad 300 pozycji książek, pism i kaset magnetofonowych). 1986 zatrzymany (z M. Michalikiem i A. Smulikiem) na przejściu granicznym w Świnoujściu podczas przewożenia ze Szwecji m.in. publikacji tamtejszego Biura Zagranicznego KPN, Wydawnictwa Polskiego na emigracji. 1987–1993 elektromonter instalacji Zakładu Urządzeń Elektrycznych Zeltech w Łodzi.

1990–1998 szef drukarni KPN, 1999 Obszaru Łódzkiego KPN-Obóz Patriotyczny, 1999–2004 członek Rady Politycznej KPN-OP. 1993–1995 i 1996–1998 bez stałego zatrudnienia, 1995 konserwator elektryk w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 1998–2001 asystent poselski poseł Janiny Kraus w biurze poselskim w Bełchatowie, 2001–2006 bezrobotny, 2006 właściciel PPHU Gutpol w Łodzi, 2007 bezrobotny, od 2008 technik obiektu w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta tamże.

Od 2008 członek-założyciel Stowarzyszenia Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony