Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22882,Kowalik-Marek.html
12.04.2024, 13:16

Kowalik Marek

Marek Kowalik, ur. 1 X 1953 w Łodzi. Ukończył LO w Konstantynowie Łódzkim (1973), Pomaturalne Studium Zawodowe w Łodzi (1975), absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu (2001).

1975 stażysta na Politechnice Łódzkiej, 1975–1977 konserwator w Ośrodku Zmechanizowanych Obliczeń PKP, 1977 konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych w Łódzkich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil, 1978–1994 operator, st. konserwator w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego Skogar, 1988–1991 szef serwisu komputerowego w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Rodan.

1972–1976 animator w Ruchu Światło-Życie, pomoc o. Franciszkowi Blachnickiemu w działalności oazowej.

VIII/IX 1980 współzałożyciel NSZZ „S” w zakładzie, reprezentant załogi w kontaktach z Komitetem Strajkowym MPK w Łodzi. Od IX 1980 w „S”, od 4 IX 1980 członek, od X/XI 1980 wiceprzew. KZ.

5 IX 1980 współzałożyciel MKZ NSZZ Ziemi Łódzkiej, do I 1981 sekretarz Prezydium MKZ, od I 1980 odpowiedzialny za poligrafię w MKZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. 1 VII–30 IX 1981 drukarz w Dziale Poligrafii ZR Ziemia Łódzka.

Od I 1982 w podziemnych strukturach związku w ŁZPS Skogar (tzw. piątki); kolporter prasy podziemnej, odbieranej m.in. w zakładzie od Kazimierza Wodza, oraz w punkcie kolportażowym w Łodzi prowadzonym przez Jerzego Domagałę, organizator zbiórki pieniędzy dla osób internowanych i ich rodzin (np. 9 III 1982 dla rodziny uwięzionego Grzegorza Palki prowadzonej na terenie zakładu pracy), pieniądze przekazywał do Ośrodka Pomocy Internowanym i Uwięzionym przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi. 5 XI 5 XI 1982–3 II 1983 powołany do służby w wojskowym obozie specjalnym w Czerwonym Borze.

1985–1988 członek Rady Pracowniczej II kadencji w ŁZPS Skogar.

11 IX 1988 sygnatariusz Oświadczenia o wznowieniu jawnej działalności ZR Ziemi Łódzkiej.

1990–1992 wiceprzew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

1990 założyciel Oddziału w Konstantynowie KIK 1990–1993 członek Społecznego Komitetu Budowy Szkoły tamże oraz Społecznego Komitetu Pomocy Rodzinie tamże. 1990–1994 radny Rady Miejskiej tamże z listy Konstantynowskiego Porozumienia Wyborczego, 1994–1998 z listy Konstantynowskiego Forum Samorządowego, 1990–1993 burmistrz miasta Konstantynowa. Od 1993 z-ca dyr. Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla dzielnicy Łódź-Widzew, 2003–2010 dyr. Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla dzielnicy Łódź-Polesie, 2010–2011 z-ca dyr. Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla tejże, 2011 p.o. dyr. Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla tejże, 2011 z-ca dyr. Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla tejże, od 2012–2019 pracownik Wydz. Komunikacji UMŁ, od 2019 na emeryturze.

Od 1993 członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego Oddział Łódź, od 1996 prezes, 1997 zawiesił członkostwo. Od 1998 członek zarządu RS AWS.

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Zatrzymywany, w jego mieszkaniu dokonywano przeszukań, poddawany rewizjom, 1984 zatrzymany po raz pierwszy przez SB w Krakowie za przewóz prasy podziemnej, 1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOS/SOR krypt. Piątka.

Henryk Marczak

Opcje strony