Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lubera Kazimierz

Kazimierz Lubera, ur. 15 III 1958 w Żarowie k. Wałbrzycha, zm. 30 XI 2000 w Łodzi. Ukończył SP nr 1 w Żarowie (1973).

1975 relegowany z I LO w Świdnicy za malowanie na murach haseł niepodległościowych.

1975–1977 pakowacz mebli, kierowca w Zakładzie nr 3 Wrocławskich Fabryk Mebli, 1977–1978 aparatowy, robotnik transportu w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych Organika w Żarowie, 1978–1979 robotnik budowlany, blacharz we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 3, 1979–1981 zasadnicza służba wojskowa, 1981–1982 motorniczy w MPK w Łodzi.

Od III 1981 w „S”; członek Komisji Wydziałowej. 1981 w KOWzP w Łodzi, uczestnik akcji plakatowych, druku i kolportażu ulotek w obronie więźniów politycznych. 1981–1989 członek KPN.

14 XII 1981 uczestnik strajku w zajezdni MPK Chocianowice w Łodzi, 30 I 1982 zwolniony z pracy. 1982–1989 uczestnik manifestacji, malowania haseł na murach, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, kolporter podziemnych pism, m.in.: „CDN”, łódzka „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, „Biuletyn Łódzki”, książek, kalendarzy, kart świątecznych, plakietek; autor projektów, drukarz i kolporter znaczków poczty podziemnej. II – VI 1982 redaktor, organizator druku, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Przedwiośnie”. 20 IV 1982 zatrzymany w Gdańsku podczas fotografowania plakatów KPN. 8 VI 1982 zatrzymany na ulicy z dużą ilością podziemnych publikacji, rewizja w mieszkaniu, aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 13 VIII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Łodzi, ZK w Hrubieszowie, 8 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1984 sprzątacz w PSK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. XI 1983 – 1984 redaktor, organizator papieru, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Opoka”. 7 II 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 6 VII 1984 uniewinniony przez Sąd Rejonowy tamże. II 1984 zwolniony z pracy. VII 1984–III 1986 gospodarz domu w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I 1985–V 1989 redaktor, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Arka”. 20 III 1986 zatrzymany, poddany rewizji, 21 III aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 10 IX 1986 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii. W III 1986 zwolniony z pracy, IX 1986 – 1987 murarz w Zakładzie Wytwórczym Sprzętu Rolniczego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska Oddział Budowlano-Montażowy w Aleksandrowie Łódzkim. 24 IV 1987 poddany rewizji. 7 VI 1987 zatrzymany z dużą ilością publikacji podziemnych, poddany rewizji, 13 VII 1987 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście, zwolniony z pracy. 1987–1994 gospodarz domu w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi.

VI 1989 uczestnik plakatowania i kolportażu ulotek w kampanii wyborczej. 1989–2000 w ZChN. 1990–1994 przew. KZ. 1995–1996 konserwator w Urzędzie Dzielnicowym Łódź-Widzew, od 1996 bez zatrudnienia.

Współautor raportu Więźniowie polityczni w PRL 1981–1983. Zakład Karny Hrubieszów i inne (1984).

5 I 1983 – 26 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Ekipa; 26 I 1989 – I 1990 przez Wydz. III/WSiA WUSW w ramach SOR krypt. Muzyk.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry