Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łuczak Jerzy Kazimierz

Jerzy Kazimierz Łuczak, ur. 11 XI 1943 w Pabianicach, zm. 10 X 2014 tamże. Ukończył SP nr 1 w Pabianicach (1958).

1951–1961 pracownik fizyczny w Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Pamotex, 1962–1968 aparatowy w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych Polfa, 1969–1970 ślusarz w Wytwórni Urządzeń Komunalnych w Łodzi, 1970–1987 Pabianickiej Fabryce Żarówek Polam.

28–30 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od X 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od I 1981 KZ, 20 II – 14 IX 1981 członek prezydium Międzyzakładowego Zespołu Koordynacyjnego „S” m. Pabianic, od 15 IX 1981 Komisji Lokalnej m. Pabianic, od 28 II 1981 członek Tymczasowego Zarządu MKZ Ziemi Łódzkiej, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka; 30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego w Pabianicach.

14 XII 1981 organizator i przywódca strajku w zakładzie. I 1982 prowadził w Pabianicach samodzielne akcje plakatowe i ulotkowe oraz malował na murach antykomunistyczne hasła (II 1982 z Marianem Głowackim i Karolem Kuczyńskim). 1982–1987 przywódca jednej z dwóch niezależnych od siebie grup podziemnej „S” w Pabianicach (ps. Mały), w ramach której koordynował akcje ulotkowe, plakatowe i malowanie haseł na murach. 1982–1987 koordynator zbiórek pieniężnych wśród członków „S” z pabianickich zakładów na pomoc internowanym oraz druk i zakup podziemnych publikacji. 1982–1989 organizator kolportażu i kolporter podziemnych pism, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, łódzka „Solidarność Walcząca”, „Głos Solidarności”, „Biuletyn Łódzki”, „Akcja Konspiracyjna”, „Opoka”, „Przedwiośnie”, „Prześwit”, „Wezwanie”, „Arka”, książek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, kalendarzy, kartek świątecznych, cegiełek itp. w Pabianicach. 1982–1989 drukarz i organizator druku ulotek i plakatów. 23 X 1982 współorganizator demonstracji w Pabianicach. 10 XI 1982 uczestnik strajku w Polamie, ukarany naganą i potrąceniem premii. 1982 współwykonawca tablicy poświęconej Pamięci Pomordowanych za Wolność i Prawa Człowieka w PRL w latach 1956–1982 (przeciwdziałania podjęte przez SB spowodowały, że tablicę ukryto, a uroczystość poświęcenia i odsłonięcia odbyła się dopiero 13 XII 1990), w 1985 nowej (w miejsce starej skradzionej) plakiety z podobizną Józefa Piłsudskiego zawieszonej na ścianie kościoła św. Mateusza w Pabianicach. 1982–1985 wielokrotnie przesłuchiwany. 20 IX 1983 złożył oświadczenie o ujawnieniu podziemnej działalności w zw. z amnestią. 1984–1985 organizator i koordynator druku podziemnego pisma „Głos Łodzi”. 17 VI 1984 uczestnik akcji niezależnego obliczania frekwencji w wyborach do rad narodowych. 1985–1987 uczestnik emisji kilkunastu audycji podziemnego Radia „S” w Pabianicach. 26 II 1987 współorganizator, 1987–1989 członek prezydium (z Zygmuntem Sygdziakiem i Januszem Tomaszewskim) Międzyzakładowego Komitetu „S” w Pabianicach. II 1987 zwolniony z pracy, 1987–1989 ślusarz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Technicznej Obsługi Rolnictwa w Zdżarach k. Pabianic, 1987 organizator podziemnej „S” w zakładzie. 1988 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Miłosierdzia Bożego w Pabianicach.

6 II – X 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie, 12 II – 27 X 1989 z-ca przew. MKO Komisji Lokalnej „S” w Pabianicach (w jego mieszkaniu mieściło się Biuro Informacyjne), 19 III – X 1989 członek MKO „S” Ziemi Łódzkiej, 21 VIII 1989 – 14 I 1990 członek prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Łódzkiej. 1989–1991 członek KO m. Pabianic, 1989 współorganizator spotkań przedwyborczych i koordynator akcji plakatowych. X 1989 – 1998 ponownie zatrudniony w PFŻ Polam/Philips Lighting Poland SA w Pabianicach. 1990–1998 i 2000–2002 radny Miasta Pabianice z listy KO m. Pabianic, Koalicji Prawicy Pabianickiej, AWS Prawica Pabianic. 1990–1995 w PC (założyciel koła w Pabianicach), 1995–2006 w ZChN (1995–2000 skarbnik, od 2000 członek Komisji Rewizyjnej w Pabianicach). 1998–2008 na zasiłku przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze. 2000–2003 ławnik Sądu Rejonowego w Pabianicach. 1998–2008 członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym Oddział tamże (od 2002 członek zarządu).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1983–1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi/p. III RUSW w Pabianicach w ramach SOR krypt. Drukarnia.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony

do góry