Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nagórski Jerzy Bronisław

Jerzy Bronisław Nagórski, ur. 19 VI 1947 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz.Elektryczny (1971).

W III 1968 uczestnik manifestacji studenckiej w Łodzi, pobity przez funkcjonariuszy MO.

1971–1981 kierownik zespołu projektowego w Zakładach Urządzeń Klimatyzacyjnych i Automatyki Uniprot w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, II 1981 członek prezydium KZ, autor audycji historycznych i politycznych emitowanych przez radiowęzeł zakładowy; od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka.

16 XII 1981 zwolniony z pracy. 1982–1988 szef produkcji w prywatnym Zakładzie Elektroniki Komputerowej Zekom w Łodzi. 1982–1983 członek Kierowniczej Grupy Akcji Konspiracyjnej, współpracownik redakcji, autor, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Akcja Konspiracyjna”, współorganizator z ramienia KGAK i uczestnik manifestacji w Łodzi, 3 V 1982 i 31 VIII 1983 zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1983–1989 współpracownik grupy wydającej podziemne pismo „Prześwit”, redaktor, wykonawca sit, projektant maszyny drukarskiej, drukarz, kolporter, autor (ps.: Morro, Jan Sartoris, Piotr Glomski, Solidariusz W, Sylwester M.) i tłumacz (ps. Glomski Piotr). 25 X 1985 zatrzymany podczas przewożenia z drukarni własnym samochodem nakł. „Prześwitu”. 26 X 1985 aresztowany, osadzony w AŚ, 4 XII 1985 zwolniony, 21 II 1986 Prokuratura Wojewódzka w Łodzi warunkowo umorzyła postępowanie. 1 V 1986 zatrzymany podczas składania kwiatów przed kościołem Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi, ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście. 1986–1989 współzałożyciel i kierownik Bractwa Trzeźwości przy parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. 1988–1989 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania w Warszawie. 1988–1989 konstruktor w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Inprod w Skierniewicach (pracownia w Łodzi).

1989–2012 członek-założyciel Klubu Konserwatywnego w Łodzi (1995–2012 wiceprezes), VI 1989 kandydat do Sejmu z listy Komitetu Obywatelskiego Katolików Ziemi Łódzkiej, X 1989 członek-założyciel ZChN. X 1989 – IX 1991 w USA, konstruktor urządzeń telekomunikacyjnych w Compression Techniques Corporation w Waszyngtonie. 1992–1994 szef ds. osobowych, szef operacyjny w Sara Lee Co. w Łodzi, 1994–1997 szef operacyjny w Continental Can Europe w Radomsku, 1997–1999 w Findley Industries Co. w Tomaszowie Mazowieckim, 1999–2002 członek zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie, 2002–2007 prezes Drukarni Dziełowej Opolgraf w Opolu, 2007–2009 dyr. oddziału Polytec Interior Polska w Tomaszowie Mazowieckim, 2009–2010 prezes Drukarni Graphus Pach w Wysogotowie k. Poznania, 2010–2011 Drukarni Ortis w Bydgoszczy. Od 2011 na emeryturze.

1972–1990 współautor 10 patentów.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1983–1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Redakcja; 1985–1986 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Zgoda.

Wiesław Maciejewski|Henryk Marczak

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry