Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pertkiewicz Marian

Marian Pertkiewicz, ur. 1 VIII 1940 w Sieradzu, zm. 2 IV 1986 tamże. Ukończył LO dla Pracujących w Zduńskiej Woli (1976).

1960–1962 st. rejestrator w Sądzie Wojewódzkim dla woj. łódzkiego w Łodzi, 1963–1965 radiotechnik-sprzedawca w Zakładach Usług Radiowo-Telewizyjnych tamże, 1966–1969 referent w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie PKS Oddział w Sieradzu, 1970 nakładnik branży metalowej w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Terpol tamże, 1970–1982 magazynier, referent, inspektor ds. zaopatrzenia w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, X 1980 – V 1981 prezydium MKZ Sieradz, I–V 1981 redaktor niezależnego pisma „«Solidarność». Pismo NSZZ «S» Sieradz”, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka, członek prezydium ZR, od VI 1981 redaktor nacz. niezależnego biuletynu „«Solidarność». Tygodnik Regionu Ziemia Sieradzka”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 4 III 1982 zwolniony. Od 1982 na rencie. Od IV 1982 współorganizator (z Henrykiem Krzanowskim, Dariuszem Gasińskim i Michałem Gorczycą) TKK w Sieradzu i „S” RI Ziemi Sieradzkiej. 19 XI 1982 przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu. Od 13 XII 1982 objęty śledztwem w zw. z kontynuowaniem działalności związkowej, 3 VIII 1983 śledztwo umorzono na mocy amnestii.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1980–1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Sieradzu w ramach SO krypt. Pozytywni; 1982–1986 przez Wydz. V w ramach SOR krypt. Odnowiciele.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Sieradzka, Sieradz

Opcje strony

do góry